Pandėlio jaunuoliai domėjosi Obelių istorija

 

Pandėlio gimnazijos jaunimas, šauliai ir ateitininkai  lapkričio 27 d. aplankė Laisvės kovų istorijos muziejų. Taip mes vykdome projektą „Kilk nuo sofos ir judėk”. Esame sužavėti muziejaus eksponatais. Jaunimas buvo labai susidomėjęs. Muziejaus darbuotojo Valiaus Kazlausko edukacinė programa apie Obelių krašto pasipriešinimo kovas buvo labai įdomi ir produktyvi. Susidomėję klausėme ryšininko Algimanto Lapelio liudijimų, aplankėme bunkerius, atstatytą paminklą Obelių kapinėse.

Dėkingi vaikai, šaulių vadovė Rima Žėkienė ir ateitininkų vadovė Eglė Glemžienė