Červonkoje pagerbti kariai savanoriai

Spalio 30 d. Rokiškio rajono žmonės pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą Červonkoje (Latvija), sutvarkė savanorių kapus, uždegė žvakeles, giedojo giesmes. Į Latviją vyko Seimo narys Vytautas Saulis, Obelių seniūnas Eugenijus Narkūnas, Obelių gimnazijos šaulių vadovė Jolanta Paukštienė ir būrys jaunųjų šaulių. Jiems tai buvo pažintis su šalies praeitimi, patriotizmo pamokosi.

Červonkos kapinėse 1932 m. pastatytas paminklas Lietuvos kariams, žuvusiems kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Jo viršuje lietuvių ir latvių kalbomis užrašyta: „Žuvusiems Lietuvos kariams 1919–1920 m.“, o apačioje tik lietuviškai: „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes kritome gindami Tėvynę.“

 

Obelių gimnazijos jaunieji šauliai vyks į Červonką

Spalio 30 dieną Obelių gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami Jolantos Paukštienės,  vyks į Latvijos Respublikoje esančią Červonką pagerbti žuvusių savanorių, ant kapų uždegs žvakes ir padės gėlių.

Nedaug kas žino, jog Lietuvos kariai nuo bolševikų yra išvadavę ir dalį Latvijos teritorijos – iki pat Dauguvos ties Daugpiliu.  Deja, dalis tų didžiavyrių amžiams liko dabartinėje Latvijos teritorijoje, Červonkos kapinėse, kuriose mūsų karių atminimui yra pastatytas paminklas. Ant jo parašyta: „Žuvusiems Lietuvos Kariams 1919-1920“ ir „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes žuvome gindami Tėvynę“.

Červonkos kapinėse ilsisi ir už Lietuvos laisvę žuvę kariai savanoriai, kovoję su bermontininkais Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Prie vienintelio nesunaikinto sovietmečiu beveik 7 metrų aukščio paminklo – 31 pilkas kryželis su pavardėmis savanorių, kritusių kovoje su bermontininkais.

.Červonkos kapinės Latvijoje, lietuvių kariu kapai| miestai.net forumas, Romo nuotr.

Kapinaites Červonkoje jau dvidešimt metų kartu prižiūri ir tvarko Lietuvos savanorių karių kapų bendruomenė kartu su Rokiškio rajono moksleiviais bei kaimyninės šalies Daugpilio rajono žmonėmis.

„Mano tėtis buvo pasienietis. Jis prašė prižiūrėti šiuos kapus. Čia yra 31 kapas, o visame Rokiškio rajone – 91. Visi prižiūrėti, kryžiai pakeisti“, – teigė Lietuvos savanorių karių kapų bendrijos pirmininkė Rimantė Norvaišienė.

 

Parengta pagal www.alkas.lt