Pagrindinėje miesto aikštėje plevėsuos trys vėliavos

Artėjančios „Obelinės” šventės proga miesto aikštėje šiandien suplevėsavo Lietuvos, Aukštaitijos ir Obelių vėliavos. Anot seniūno Eugenijaus Narkūno, išsipildė obeliečių noras matyti papuoštą aikštę ne tik per šventes, bet ir kasdien.
Obeliečiai nuo rugpjūčio jau gali džiaugtis ir pastatytu laikrodžiu. Jis gerai matomas iš visų pusių keliaujantiems ir pėstiesiems.
Projekto vadovas Rimvydas Pupelis patenkintas, kad ši vieta tampa miestiečių ir svečių traukos centru.
Pirmą kartą naujoje aikštėje vėliavos iškeltos per šių metų Vasario 16-ąją.

Obeliečiai pirmą kartą naujoje aikštėje kėlė tris vėliavas

Vasario 16-oji Obeliuose prasidėjo šv. Mišiomis už Tėvynę. Iš bažnyčios  išėję obeliečiai rinkosi praėjusias metais baigtoje rengti miesto aikštėje. Iškilmingai ceremonijai vadovavęs bendruomenės pirmininkas Žilvinas Misiūnas preciziškai tiksliai davė komandas ceremonijos dalyviams. Sveikinimo kalbą pasakė seniūnas Eugenijus Narkūnas, Donatas Smalinskas pasidžiaugė, kad vėliavos keliamos vienu metu Vilniuje ir Obeliuose, pakvietė atsakingai dalyvauti rinkimuose, džiaugtis laisve ir paspausti ranką kiekvienam, atėjusiam į iškilmes. Aikštėje dalyvavo Obelių gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami Jolantos Paukštienės. Spaudžiant šaltukui saulėtą vidurdienį suplevėsavo Lietuvos trispalvė, Obelių miesto ir bendruomenės centro vėliavos. Susirinkusieji džiaugėsi, šnekučiavosi ir sveikino vieni kitus, vėliau rinkosi į iškilmingą minėjimą.

 

 

Obeliuose sutvarkyta miesto aikštė

Obeliečiai džiaugiasi, kad pagrindinė miesto aikštė jau įrengta, liko tik aplinkos tvarkymo darbai. Projekto autoriai tikisi, kad gyvenamoji aplinka bus daug patrauklesnė, kuriama nauja kultūrinė erdvė, kuri tapts trumpalaikio poilsio ir bendravimo vieta.

Rimvydo Pupelio nuotraukose aikštės vaizdas vakare įjungus ką tik įrengtą apšvietimą.

_MG_9469

_MG_9485

_MG_9508

 

 

Obeliečiai tvarkė miesto aikštę

Aikštės statybos darbai netoli bažnyčios ir seniūnijos tęsiasi. Norima, kad miesto gyvenamoji aplinka būtų patrauklesnė, kuriama nauja kultūrinė erdvė, kuri taptų trumpalaikio poilsio ir bendravimo vieta.

Obelių bendruomenės centras prie projekto įgyvendinimo prisideda nemokamu savanorišku darbu. Iš viso bus suorganizuotos 25 savanoriškos talkos.

Praėjusį šeštadienį obeliečiai dirbo miesto aikštėje, tvarkė terasą prie bažnyčios tvoros.

_MG_9209 _MG_9212 (1)

Spalio 27 dieną toliau vyko darbai.

Rimvydo Pupelio nuotr.

 

Obeliečiai šeštadienį dirbo talkoje

Obeliečiai ir miesto svečiai mato didžiulus statybos darbus netoli bažnyčios ir seniūnijos. Juos planuojama baigti kitų metų vasarą. Norima, kad miesto gyvenamoji aplinka būtų patrauklesnė, kuriama nauja kultūrinė erdvė, kuri taptų trumpalaikio poilsio ir bendravimo vieta.

Obelių bendruomenės centras prie projekto įgyvendinimo prisideda nemokamu savanorišku darbu. Iš viso bus suorganizuotos 25 savanoriškos talkos.

Šeštadienį obeliečiai dirbo miesto aikštėje, tvarkė terasą prie bažnyčios tvoros.

Rimvydo Pupelio nuotr.

 

 

Projektas „Obelių miesto aikštė“

PROJEKTAS „OBELIŲ MIESTO AIKŠTĖ“

Projektas finansuojamas pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 2 prioriteto „Patrauklios kaimo aplinkos kūrimas“ 2.1. priemonę “Kaimo atnaujinimas ir plėtra”, 2.1.2. „Kaimui svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas“ (LEADER metodu).
Projekto pradžia- 2013m. spalio 1d., pabaiga- 2015m. birželio 30d.
Projekto įgyvendinimo vieta – Dariaus ir Girėno g. 6A, Obelių m., Obelių sen. Rokiškio r.
Projekto vertė- 330 000,00 Lt. Obelių bendruomenės centras prie projekto įgyvendinimo
prisideda nemokamu savanorišku darbu, iš viso 2440 val., kurių vertė- 33 000,00 Lt.
Projekto partneris- Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Partnerio įnašas- žemės sklypo dokumentų sutvarkymas ir ilgalaikio turto draudimas 5 metus po projekto įgyvendinimo.
Projekto tikslas– padidinti Obelių miesto gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sukuriant naują kultūrinę erdvę, kuri taptų reprezentacine bei gyventojų trumpalaikio poilsio, bendravimo vieta.

Uždaviniai:

1. Gerinti viešųjų erdvių patrauklumą: įrengti miesto aikštę ir pritaikyti visuomenės poreikiams, įrengiant poilsio zonas: pastatyti mažosios architektūros elementus, įrengti veją, atsodinant

2. Viešinti projektą visuomenei.
3. Telkti bendruomenę bendrai veiklai.

Projekto rezultatai:
Įgyvendinus projektą bus sukurta nauja kultūrinė erdvė- miesto aikštė, kuri taps Obelių miesto reprezentacine bei gyventojų trumpalaikio poilsio, bendravimo vieta. Prie seniūnijos yra įrengta automobilių stovėjimo aikštutė, planuojama rekonstruojant kelią, dar papildomai įrengti stovėjimo vietas kelio kelkraštyje, prie aikštės- lankytojams bus patogu pasistatyti automobilį, sustoti turistiniams autobusams. Į aikštę jau yra įvažiavimas, tai bus patogu atvežti kilnojamą sceną renginių metu. Įvažiavimas į aikštę, nevykstant renginiams bus uždėtas akmenimis, kad į aikštę neįvažiuotų transporto priemonės. Nuo seniūnijos link aikštės jau yra padarytas įvažiavimas neįgaliems, išgrįstas trinkelėmis. Gyventojai bei miesto svečiai galės džiaugtis kompleksiškai sutvarkyta viešąja erdve; miesto nuolatiniams gyventojams gyvenamoji aplinka taps saugesnė ir patrauklesnė; sukurta estetiška gyventojų poilsio vieta; bus sukurtos palankios sąlygos švenčių, įvairių renginių metu verslininkams gauti pajamas iš prekybinės veiklos. Aikštėje sukurtas „Lemties labirintas“ ir įdomus aikštės architektūrinis sprendimas formuos patrauklų miesto vaizdą. Tai taps miesto vizitine kortele. Obelių aikštė planuojama įtraukti į lankytinų vietų sąrašą, joje visada galės lankytis turistai, miesto svečiai. Įgyvendinant projektą bus įtraukta Obelių bendruomenė. Manome, tai sustiprins norą būti aktyvesniais, prisidėti prie aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimo.

Bus pastatyta reprezentacinė Obelių miesto aikštė, kurios bendras plotas 1951 m².
• Aikštėje įrengta poilsio zona ir pastatyti mažosios architektūros elementai:
šiukšliadėžės- 4 vnt.,
vietų dviračių stovas- 1 vnt.,
stovas eglei – 1 vnt.;
vėliavų stovai – 3 vnt.
• Atsodinti medžiai – 8 vnt.
• Sutvarkyta veja, aikštės pakraščiai, įrengtos terasos ir užsėtos žole – 747 m².
• Projekto apskaitai ir dokumentacijai bei viešinimui vykdyti įsigytas- kompiuteris.
• Pastatytas aiškinamasis stendas ir priklijuoti lipdukai bei informacijos apie projektą talpinimas internetiniame puslapyje www.obeliai.eu bei straipsniai spaudoje.
• Bendruomenės narių telkimas– savanoriškų talkų organizavimas įtrauks bendruomenės narius į bendrą veiklą, sustiprins norą būti aktyvesniais, prisidėti prie aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimo. Iš viso bus suorganizuotos 25 savanoriškos talkos.

Numatomas įrengtos Obelių miesto aikštės naudojimo pobūdis po projekto atitinka dabartinį naudojimo pobūdį – viešojo naudojimo erdvė, todėl projektas yra tęstinis, siekiant užtikrinti gyventojų ir svečių poreikius viešosioms paslaugoms, rekreacijai, poilsiui ir laisvalaikiui. Siekiant sukurtų produktų tęstinumo, būtina užtikrinti projekto metu įrengtos aikštės tinkamą priežiūrą, draudimą, eksploataciją ir tolimesnį palaikymą. Šiam tikslui būtų numatomi tokie kasmetiniai darbai: mažosios architektūros elementų atnaujinimas, einamasis remontas, apželdinimo programos vykdymas, trinkelių ir kitos dangos priežiūra (piktžolių pašalinimas, tarpų priežiūra ir pan.), valymas. Šie darbai gali būti vykdomi per kasmetines tokio pobūdžio veiklas, finansines išlaidas (aikštės apšvietimo, draudimo išlaidas įsipareigoja dengti partneris). Be to, sutvarkius ir tinkamai prižiūrint šią viešąją erdvę, jos tvarkymui ateityje neprireiktų didesnių investicijų. Taip pat planuojama tvarkyti kitas šalia aikštės esančias erdves: aikštutę prie seniūnijos bei Šv. Onos bažnyčios šventoriaus sujungimą su aikšte- įrengti laiptus su vartais.

Projekto vykdymo darbo grupė:
Projekto vadovas- Rimvydas Pupelis,
Projekto buhalterė- Vaida Barauskienė,
Projekto koordinatorė – Vida Žaržojienė,
Projekto pavaduotoja – Ieva Galvelytė,
Kiti projekto vykdymo darbo grupės nariai:
Žilvinas Misiūnas,
Eugenijus Narkūnas,
Romas Kundelis,
Rimas Kundelis.

Visi, norintys prisidėti prie Obelių miesto aikštės projekto rodyklių pagerinimo, su pasiūlymais kreipkitės į projekto vadovą Rimvydą Pupelį, el.p. [email protected]