Dar viena erdvė atsivers obeliečiams

Dar viena miesto erdvė atsivers Obelių gyventojams ir miesto svečiams.

Žengtas pirmas žingsnis susieti esamas teritorijas su Obelių ežeru, kaip vienu iš svarbiausių kraštovaizdžio elementų. Įgyvendinant projektą numatoma atlikti Obelių ežero rytinės pakrantės valymo darbus, t.y. pašalinti susikaupusį dumblą ir vandens augmeniją. Projektui įgyvendinti lėšas skiria bendrovė Maxima pagal bendruomenės programą „Mes – bendruomenė“, Rokiškio rajono savivaldybė, VšĮ „Grunto valymo technologijos“, Obelių bendruomenės centras ir kiti geros širdies žmonės. Padėsime Obelių ežerui: sutvarkysime pakrantę, įrengsime poilsiui reikalingą infrastruktūrą, tai būtų pirmas žingsnis gelbėjant ežerą ir reprezentuojant šį miesto kampelį. 

Diskutuokime. Kas pirmiau – kultūra ar kultūros namai?


Miestas, kuriame norisi gyventi

Reikia labai daug pokyčių, kad Obeliuose liktų kuo daugiau gyventojų, grįžtų išvykę, atvyktų nauji.
Juos galima suskirstyti į keletą sričių: socialiniai, kultūros, verslo, aplinkos, infrastruktūros ir kitus. Dalis jų susipina, bet dauguma gali tilpti į tuos rėmus.

Apie kultūrinius pokyčius

Obeliuose vyksta keletas didesnių renginių: „Obelinė“, armonikininkų konkursas, jaunųjų vokalistų konkursas, pleneras „Tik tapyba”, gimnazistų spektaklis, Birželio sukilimo minėjimas, proginės ir kitos šventės. Galėtų būti ir daugiau alternatyvių renginių, pavyzdžiui: eksperimentinės elektroninės muzikos festivalis-konkursas, kamerinės muzikos, džiazo festivaliai, galima atgaivinti teatrų festivalį. Reikia daugiau renginių, į kuriuos suvažiuotų svečių, nes tai įdomu, o ne tik šventė vietiniams žmonėms.
Obeliai turi pritraukti naujovių ištroškusius lankytojus.

Į kultūrinę veiklą reikėtų įtraukti kuo daugiau mokytojų, gimnazistų, buvusių pedagogų, miesto šviesuomenės, buvusių kraštiečių. Jų visų galimybės yra didžiulės.

Kultūriniams renginiams reikia išnaudoti visas istorinių ir kitų vietų galimybes. Tai gali būti miesto aikštė, parko scena, muziejaus kiemas, gimnazijos laiptai, parduotuvės aikštelė, pievelė prie malūno, Kriaunos upelės paplūdimys ir kt. Tam reikia tik atsakingų asmenų noro, kūrybos ir fantazijos. Juk Obeliai kultūros namų dar greitai neturės, todėl solidžių atlikėjų pasikviesti nėra jokių sąlygų. Gaila ir apmaudu, bet daug mažesni miesteliai jau seniai turi modernius centrus. Kiek dar reikės laukti?

O kokia pačių obeliečių nuomonė? Drąsiai rašykite, siūlykite, nesutikite, diskutuokite.

Pagrindinėje miesto aikštėje plevėsuos trys vėliavos

Artėjančios „Obelinės” šventės proga miesto aikštėje šiandien suplevėsavo Lietuvos, Aukštaitijos ir Obelių vėliavos. Anot seniūno Eugenijaus Narkūno, išsipildė obeliečių noras matyti papuoštą aikštę ne tik per šventes, bet ir kasdien.
Obeliečiai nuo rugpjūčio jau gali džiaugtis ir pastatytu laikrodžiu. Jis gerai matomas iš visų pusių keliaujantiems ir pėstiesiems.
Projekto vadovas Rimvydas Pupelis patenkintas, kad ši vieta tampa miestiečių ir svečių traukos centru.
Pirmą kartą naujoje aikštėje vėliavos iškeltos per šių metų Vasario 16-ąją.

„Esu dėkingas likimui, leidusiam įamžinti šio didingo monumento atstatymo darbus.”

Vakar obeliečiams buvo neeilinė diena – Seimo II rūmų ervioje parodų galerijoje atidaryta fotografijų paroda, skirta 1941 m. birželio sukilimui paminėti. Joje eksponuojamos Rimvydo Pupelio nuotraukos, kuriose užfiksuoti Obeliuose pastatyto paminklo Birželio sukilėliams atminti atstatymo darbai. Seimo narys Vytautas Saulis apžvelgė istorinio įvykio reikšmę, papasakojo apie obeliečių ryžtą atstatyti monumentą, Rimvydui Pupeliui ir Donatui Smalinskui įteikė padėkas ir solidžius leidinius.

 

 

Renginyje kalbėjo Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, fotografas Rimvydas Pupelis, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis, paminklo statybos darbų iniciatorius Donatas Smalinskas, Lietuvos ir užsienio autorių klasikos kūrinius atliko rokiškėnams gerai pažįstama dainininkė Jolanta Stumbrienė (sopranas).

Renginyje dalyvavo Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas, Lietuvos kariuomenės vadas Liudas Gumbinas, Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovas Gaudentas Aukštikalnis, kraštiečiai Liumina Šlėvienė, Vytautas Butėnas, gausi Antanašės bendruomenės delegacija.

Paroda Seime eksponuojama birželio 16–29 dienomis. Įėjimas laisvas. Kviečiame aplankyti.

Renginį anonsavo dienraštis „Lietuvos žinios”:

http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-lt-rekomenduoja/birzelio-sukilima-prisimenant/203911

 

 

Seime vyks Rimvydo Pupelio nuotraukų paroda

Po dviejų savaičių Birželio sukilimo metinių proga obeliečio darbus matys politikai, valstybės tarnautojai ir visi galerijos lankytojai.

Birželio 18 d. 14 valandą Lietuvos Respublikos Seime bus atidaryta Rimvydo Pupelio fotografijų paroda. Nuotraukose užfiksuotos koncertų, akcijų, konferencijų, kuriuose buvo pasakojama apie Birželio sukilimą, Obelių paminklo reikšmę, statybos darbus, dėkojama geradariams ir rėmėjams, akimirkos.

Ši nuotraukų paroda praėjusiais metais veikė Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje ir Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

Parodos iniciatorius Seimo narys Vytautas Saulis, kuratorius Donatas Smalinskas.

Iš anksto kviečiame dalyvauti.

Plačiau apie parodą:

http://www.obeliupaminklas.lt/pradzia/seimo-parodu-galerijoje-bus-atidaryta-obeliecio-rimvydo-pupelio-nuotrauku-paroda

Lietuvos Respublikos Seimo l rūmai

Seimo II rūmų parodų galerijoje eksponuojamas parodas galima apžiūrėti kasdien 8-17 val.  Lankytojai susipažinti su ekspozicijomis gali ir ekskursijų Seimo rūmuose metu (tel. 239 6206).

 

Donatas Smalinskas: „Lietuvos žmonės padėjo obeliečiams įamžinti istorinį įvykį”

 

Kovo 30 dieną Obelių bendruomenės centras su uždarąja akcine bendrove „Žybartuva” galutinai atsiskaitė už paminklo Birželio sukilimo dalyviams statybą.

Nuoširdžiai dėkojame užsienio lietuviams, Vilniaus, Kauno, Šakių, Klaipėdos, Jonavos, Molėtų, Rokiškio rajono, Obelių, Antanašės, Aleksandravėlės ir kitų vietovių gyventojams, parėmusiems monumento statybą.

Dėkojame visų įmonių, įstaigų ir organizacijų, parėmusių paminklo atstatymą, vadovams: Lydai Lubienei, Irmantui Kubiliui, Jonui Valenčiui, Linui Piliponiui, Eimantui Baravykui, Jonui Smalinskui, Rimgaudui Kilui, Kęstučiui Vanagui, Algirdui Kazinavičiui, Mindaugui Matiukui, Algirdui Rudnickui, Vaclovui Cibulskiui, Rimantui Bernackui, Juozui Simučiui, Jonui Žukauskui, Daliai Abarienei, Algiui Naručiui, Raimondui Tarvydžiui, Dijanai Meškauskienei, Leonardui Šablinskui, Jonui Žukauskui, Antanui Plieskiui, Jūratei Čypienei, Ritei Gernienei, Ruslanui Paškevičiui, Algirdui Seibučiui, Virmantui Puidokui, Algimantui Šiukštai, Vladimirui Župinui, Jonui Žemaičiui, Henrikui Asauskui.

Dėkojame visiems geros valios žmonėms, supratusiems, kad tik bendromis pastangomis galima pasiekti tikslą, ir paaukojusiems paminklo statybai.

Dėkojame Rokiškio rajono savivaldybės merams Almantui Blažiui, Vidmantui Kanopai, Vytautui Viliui, Seimo nariui Vytautui Sauliui, vicemerui Egidijui Vilimui, mero patarėjui Albinui Urbonui, skyriaus vedėjams Petrui Blaževičiui, Ramūnui Godeliauskui, Redai Dūdienei, paveldosaugininkei Audronei Gavėnienei, Rokiškio krašto muziejaus direktorei Nijolei Šniokienei, muziejininkui Valiui Kazlauskui, Obelių seniūnui Eugenijui Narkūnui, pavaduotojai Aldonai Žėkienei, klebonui Laimonui Nedveckui, muziejaus vadovui Andriui Dručkui, dr. Elenai Kazlauskaitei, gimnazijos direktoriui Jonui Bulovui, kultūros centro vadovei Violetai Kazlauskienei, bibliotekos vedėjai Gražinai Deksnienei, fotografui ir dailininkui Rimvydui Pupeliui, Rokiškio jaunųjų šaulių vadui Algiui Veikšniui, Obelių gimnazijos jaunųjų šaulių vadovei Jolantai Paukštienei, savanorių karių kapų priežiūros bendrijos vadovei Rimantei Irenai Norvaišienei.

Tariame nuoširdų ačiū už dalykines konsultacijas Gražinai Drėmaitei, Dianai Varnaitei, Algimantui Degučiui, Irenai Seliukaitei, Kęstučiui Norkūnui, Leonui Žukliui, Gediminui Žukliui, Jolantai Gegelevičiūtei.

Dėkojame renginių lektoriams dr. Arūnui Bubniui, Gintarui Dručkui, Jonui Algirdui Antanaičiui, kraštotyrininkui Venantui Mačiekui, poezijos skaitovui Juozui Šalkauskui, Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui, koncertavusioms obelietėms Lilijai Buidovaitei, Dainorai Vaičėnaitei, Viktorijai Vaičėnaitei, Simonai Kelečiūtei, dainavimo studijai „Obuoliukai” ir vadovei Daivai Kundelienei, dainų atlikėjui Egidijui Kundrotui.

Labai ačiū apie paminklo statybos reikalus nuolat rašiusio laikraščio „Gimtasis Rokiškis” vyriausiajai redaktorei Svetai Vitkienei ir korespondentei Linai Dūdaitei, interneto portalo „Tema” vadovei Ritai Briedienei ir korespondentei Emilijai Briedytei, portalo „Delfi” vadovei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei, savaitraščio „Lietuvos žinios” vyriausiajam redaktoriui Ramūnui Terleckui ir žurnalistei Daivai Baronienei, portalo „Bernardinai.lt” žurnalistui Gediminui Kajėnui.

Dėkojame už daugybę idėjų ir ypatingas pastangas padėti Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” klubo pirmininkui Algiui Naručiui.

Dėkojame uždarosios akcinės bendrovės „Žybartuva” direktoriui Andžejui Orlovskiui ir darbuotojams už didelį paminklo statybos rėmimą ir profesionalų darbą, dėkui skulptoriui Juozui Genevičiui ir kalviui Rolandui Kriaučiūnui.

Dėkojame leidinio apie paminklą straipsnių autoriams dr. Arūnui Bubniui, Andriui Dručkui, dr. Alfredui Rukšėnui, Aloyzui Petrašiūnui, Linai Dūdaitei.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui už paminklo atidengimo iškilmių scenarijų ir gražų visų renginių vedimą,  Rimvydui Pupeliui – už surengtą fotografijų parodą ir įvykių įamžinimą, Obelių krašto žmonėms  – už aukas ir moralinį palaikymą.

 

Dėkojame visiems, kurių šiame tekste nepaminėjome.

 

Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas

Statybos darbų iniciatorius Donatas Smalinskas

 

 

Plačiau apie Birželio sukilėliams pastatytą paminklą skaitykite specialioje svetainėje:

http://www.obeliupaminklas.lt/remejai-ir-aukotojai

 

 

 

 


 

Obeliečiai pirmą kartą naujoje aikštėje kėlė tris vėliavas

Vasario 16-oji Obeliuose prasidėjo šv. Mišiomis už Tėvynę. Iš bažnyčios  išėję obeliečiai rinkosi praėjusias metais baigtoje rengti miesto aikštėje. Iškilmingai ceremonijai vadovavęs bendruomenės pirmininkas Žilvinas Misiūnas preciziškai tiksliai davė komandas ceremonijos dalyviams. Sveikinimo kalbą pasakė seniūnas Eugenijus Narkūnas, Donatas Smalinskas pasidžiaugė, kad vėliavos keliamos vienu metu Vilniuje ir Obeliuose, pakvietė atsakingai dalyvauti rinkimuose, džiaugtis laisve ir paspausti ranką kiekvienam, atėjusiam į iškilmes. Aikštėje dalyvavo Obelių gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami Jolantos Paukštienės. Spaudžiant šaltukui saulėtą vidurdienį suplevėsavo Lietuvos trispalvė, Obelių miesto ir bendruomenės centro vėliavos. Susirinkusieji džiaugėsi, šnekučiavosi ir sveikino vieni kitus, vėliau rinkosi į iškilmingą minėjimą.

 

 

Obeliečiai klausėsi koncerto, naujoje aikštėje uždegė didelio adventinio vainiko pirmą žvakę, muziejuje apžiūrėjo 2 parodas ir vaišinosi arbata

Sekmadienį Obeliuose buvo nuostabi diena: Advento pradžios Mišios, solistės Jolantos Stumbrienės klasikiniai kūriniai ir aktoriaus Ferdinando Jakšio spektaklis bažnyčioje, Advento vainiko žvakės uždegimas naujoje miesto aikštėje, muziejuje vykstančių net 2 parodų, ekspozicijų lankymas, pokalbiai prie arbatos puodelio. Obelių bendruomenės centras dėkoja visiems geradariams, paaukojusiems paminklo statybai. Bendra suma yra 1 115 litų. Šį renginį rėmė Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotojas Algis Narutis.

Iš sostinės atvykę svečiai nuoširdžiai džiaugėsi, kad Obeliuose yra taip gražu ir įdomu.

 

„Gimtojo Rokiškio”, Donato Smalinsko, Jolantos Paukštienės ir Violetos Kazlauskienės nuotr.

2019 metais Rokiškis bus kultūros sostinė. O kur bus Obelių kultūros namai?

Obeliuose prasidėjo diskusija apie kultūros namus. Siūloma renovuoti Obelių pirtį arba statyti jos vietoje. Ten vietos užtenka, yra šaltinis,  ežeras, galima pakrantės renovacija. Yra prieplauka valtimis laikyti, galima paplaukioti ežere ir nuplaukti nuo Subatės ar Dusetų. Puikūs vaizdai į bažnyčią. Pakrantės alėją galima nutiesti į muziejų ir estradą. Ir sporto klubui būtų gera vieta.  Pirtis liktų – galima padaryti su tekančiu šaltinio vandeniu ir su galimybe paplaukioti ežere. Viskas yra miesto centre.

Ką manote? Rašykite, siūlykite, diskutuokite.

 

Akmuo -Obuolys

Sekmadienį Obelių bažnyčioje pirmą kartą vyks paramos koncertas

Lapkričio 30 dieną 13 valandą Obelių bažnyčioje pirmą kartą rengiamas adventinis  paramos koncertas.

Į Obelius atvyks buvęs ilgametis Jaunimo teatro aktorius ir režisierius Ferdinandas Jakšys ir solistė Jolanta Stumbrienė (sopranas).

Aktorius žiūrovams siūlo prisiminti vieną iškiliausių lietuvių rašytojų, žymų dvasininką ir svarbią Lietuvos kultūros asmenybę Juozą Tumą-Vaižgantą. Obeliuose svečias skaitys ištraukas iš Kosto Ostrausko monodramos „Vaižgantas“. Aktorių galima nesunkiai atpažinti iš balso, jis nestokoja geros nuotaikos ir yra pavydėtinos energijos. Visai kaip kažkada teatrališkumu garsėjęs kunigas, kurio pamokslų važiuodavo klausytis iš tolimiausių kaimelių. Nuo 1995 m. „Vaižgantas“ buvo suvaidintas daugiau nei tūkstantį kartų. Monospektaklį aktorius vaidino JAV, Liuksemburgo ir Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenėse suteikdamas tautiečiams tikrą dvasinę šventę.

Rokiškėnai, klasikinės muzikos gerbėjai jau seniai pasigedo solistės Jolantos Stumbrienės balso. Respublikinių konkursų laureatė dalyvavo  ir Lietuvos televizijos auksinio balso konkurse „Triumfo arka“. Penkis kartus į Rokiškį ji yra parvežusi respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ nugalėtojos laurus. Solistė debiutavo Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ atidarymo ir uždarymo ceremonijose.

Visus kviečiame į jaukų Advento pradžios renginį.

Per renginį surinktos lėšos bus skirtos Obelių paminklo statybai.

Renginį remia Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai”.

 

Kviečiame į paramos koncertą.

Kviečiame į paramos koncertą Obeliuose.