„Esu dėkingas likimui, leidusiam įamžinti šio didingo monumento atstatymo darbus.”

Vakar obeliečiams buvo neeilinė diena – Seimo II rūmų ervioje parodų galerijoje atidaryta fotografijų paroda, skirta 1941 m. birželio sukilimui paminėti. Joje eksponuojamos Rimvydo Pupelio nuotraukos, kuriose užfiksuoti Obeliuose pastatyto paminklo Birželio sukilėliams atminti atstatymo darbai. Seimo narys Vytautas Saulis apžvelgė istorinio įvykio reikšmę, papasakojo apie obeliečių ryžtą atstatyti monumentą, Rimvydui Pupeliui ir Donatui Smalinskui įteikė padėkas ir solidžius leidinius.

 

 

Renginyje kalbėjo Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, fotografas Rimvydas Pupelis, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis, paminklo statybos darbų iniciatorius Donatas Smalinskas, Lietuvos ir užsienio autorių klasikos kūrinius atliko rokiškėnams gerai pažįstama dainininkė Jolanta Stumbrienė (sopranas).

Renginyje dalyvavo Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas, Lietuvos kariuomenės vadas Liudas Gumbinas, Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovas Gaudentas Aukštikalnis, kraštiečiai Liumina Šlėvienė, Vytautas Butėnas, gausi Antanašės bendruomenės delegacija.

Paroda Seime eksponuojama birželio 16–29 dienomis. Įėjimas laisvas. Kviečiame aplankyti.

Renginį anonsavo dienraštis „Lietuvos žinios”:

http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-lt-rekomenduoja/birzelio-sukilima-prisimenant/203911

 

 

Seime vyks Rimvydo Pupelio nuotraukų paroda

Po dviejų savaičių Birželio sukilimo metinių proga obeliečio darbus matys politikai, valstybės tarnautojai ir visi galerijos lankytojai.

Birželio 18 d. 14 valandą Lietuvos Respublikos Seime bus atidaryta Rimvydo Pupelio fotografijų paroda. Nuotraukose užfiksuotos koncertų, akcijų, konferencijų, kuriuose buvo pasakojama apie Birželio sukilimą, Obelių paminklo reikšmę, statybos darbus, dėkojama geradariams ir rėmėjams, akimirkos.

Ši nuotraukų paroda praėjusiais metais veikė Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje ir Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

Parodos iniciatorius Seimo narys Vytautas Saulis, kuratorius Donatas Smalinskas.

Iš anksto kviečiame dalyvauti.

Plačiau apie parodą:

http://www.obeliupaminklas.lt/pradzia/seimo-parodu-galerijoje-bus-atidaryta-obeliecio-rimvydo-pupelio-nuotrauku-paroda

Lietuvos Respublikos Seimo l rūmai

Seimo II rūmų parodų galerijoje eksponuojamas parodas galima apžiūrėti kasdien 8-17 val.  Lankytojai susipažinti su ekspozicijomis gali ir ekskursijų Seimo rūmuose metu (tel. 239 6206).

 

Donatas Smalinskas: „Lietuvos žmonės padėjo obeliečiams įamžinti istorinį įvykį”

 

Kovo 30 dieną Obelių bendruomenės centras su uždarąja akcine bendrove „Žybartuva” galutinai atsiskaitė už paminklo Birželio sukilimo dalyviams statybą.

Nuoširdžiai dėkojame užsienio lietuviams, Vilniaus, Kauno, Šakių, Klaipėdos, Jonavos, Molėtų, Rokiškio rajono, Obelių, Antanašės, Aleksandravėlės ir kitų vietovių gyventojams, parėmusiems monumento statybą.

Dėkojame visų įmonių, įstaigų ir organizacijų, parėmusių paminklo atstatymą, vadovams: Lydai Lubienei, Irmantui Kubiliui, Jonui Valenčiui, Linui Piliponiui, Eimantui Baravykui, Jonui Smalinskui, Rimgaudui Kilui, Kęstučiui Vanagui, Algirdui Kazinavičiui, Mindaugui Matiukui, Algirdui Rudnickui, Vaclovui Cibulskiui, Rimantui Bernackui, Juozui Simučiui, Jonui Žukauskui, Daliai Abarienei, Algiui Naručiui, Raimondui Tarvydžiui, Dijanai Meškauskienei, Leonardui Šablinskui, Jonui Žukauskui, Antanui Plieskiui, Jūratei Čypienei, Ritei Gernienei, Ruslanui Paškevičiui, Algirdui Seibučiui, Virmantui Puidokui, Algimantui Šiukštai, Vladimirui Župinui, Jonui Žemaičiui, Henrikui Asauskui.

Dėkojame visiems geros valios žmonėms, supratusiems, kad tik bendromis pastangomis galima pasiekti tikslą, ir paaukojusiems paminklo statybai.

Dėkojame Rokiškio rajono savivaldybės merams Almantui Blažiui, Vidmantui Kanopai, Vytautui Viliui, Seimo nariui Vytautui Sauliui, vicemerui Egidijui Vilimui, mero patarėjui Albinui Urbonui, skyriaus vedėjams Petrui Blaževičiui, Ramūnui Godeliauskui, Redai Dūdienei, paveldosaugininkei Audronei Gavėnienei, Rokiškio krašto muziejaus direktorei Nijolei Šniokienei, muziejininkui Valiui Kazlauskui, Obelių seniūnui Eugenijui Narkūnui, pavaduotojai Aldonai Žėkienei, klebonui Laimonui Nedveckui, muziejaus vadovui Andriui Dručkui, dr. Elenai Kazlauskaitei, gimnazijos direktoriui Jonui Bulovui, kultūros centro vadovei Violetai Kazlauskienei, bibliotekos vedėjai Gražinai Deksnienei, fotografui ir dailininkui Rimvydui Pupeliui, Rokiškio jaunųjų šaulių vadui Algiui Veikšniui, Obelių gimnazijos jaunųjų šaulių vadovei Jolantai Paukštienei, savanorių karių kapų priežiūros bendrijos vadovei Rimantei Irenai Norvaišienei.

Tariame nuoširdų ačiū už dalykines konsultacijas Gražinai Drėmaitei, Dianai Varnaitei, Algimantui Degučiui, Irenai Seliukaitei, Kęstučiui Norkūnui, Leonui Žukliui, Gediminui Žukliui, Jolantai Gegelevičiūtei.

Dėkojame renginių lektoriams dr. Arūnui Bubniui, Gintarui Dručkui, Jonui Algirdui Antanaičiui, kraštotyrininkui Venantui Mačiekui, poezijos skaitovui Juozui Šalkauskui, Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui, koncertavusioms obelietėms Lilijai Buidovaitei, Dainorai Vaičėnaitei, Viktorijai Vaičėnaitei, Simonai Kelečiūtei, dainavimo studijai „Obuoliukai” ir vadovei Daivai Kundelienei, dainų atlikėjui Egidijui Kundrotui.

Labai ačiū apie paminklo statybos reikalus nuolat rašiusio laikraščio „Gimtasis Rokiškis” vyriausiajai redaktorei Svetai Vitkienei ir korespondentei Linai Dūdaitei, interneto portalo „Tema” vadovei Ritai Briedienei ir korespondentei Emilijai Briedytei, portalo „Delfi” vadovei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei, savaitraščio „Lietuvos žinios” vyriausiajam redaktoriui Ramūnui Terleckui ir žurnalistei Daivai Baronienei, portalo „Bernardinai.lt” žurnalistui Gediminui Kajėnui.

Dėkojame už daugybę idėjų ir ypatingas pastangas padėti Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” klubo pirmininkui Algiui Naručiui.

Dėkojame uždarosios akcinės bendrovės „Žybartuva” direktoriui Andžejui Orlovskiui ir darbuotojams už didelį paminklo statybos rėmimą ir profesionalų darbą, dėkui skulptoriui Juozui Genevičiui ir kalviui Rolandui Kriaučiūnui.

Dėkojame leidinio apie paminklą straipsnių autoriams dr. Arūnui Bubniui, Andriui Dručkui, dr. Alfredui Rukšėnui, Aloyzui Petrašiūnui, Linai Dūdaitei.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui už paminklo atidengimo iškilmių scenarijų ir gražų visų renginių vedimą,  Rimvydui Pupeliui – už surengtą fotografijų parodą ir įvykių įamžinimą, Obelių krašto žmonėms  – už aukas ir moralinį palaikymą.

 

Dėkojame visiems, kurių šiame tekste nepaminėjome.

 

Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas

Statybos darbų iniciatorius Donatas Smalinskas

 

 

Plačiau apie Birželio sukilėliams pastatytą paminklą skaitykite specialioje svetainėje:

http://www.obeliupaminklas.lt/remejai-ir-aukotojai

 

 

 

 


 

Obeliečiai klausėsi koncerto, naujoje aikštėje uždegė didelio adventinio vainiko pirmą žvakę, muziejuje apžiūrėjo 2 parodas ir vaišinosi arbata

Sekmadienį Obeliuose buvo nuostabi diena: Advento pradžios Mišios, solistės Jolantos Stumbrienės klasikiniai kūriniai ir aktoriaus Ferdinando Jakšio spektaklis bažnyčioje, Advento vainiko žvakės uždegimas naujoje miesto aikštėje, muziejuje vykstančių net 2 parodų, ekspozicijų lankymas, pokalbiai prie arbatos puodelio. Obelių bendruomenės centras dėkoja visiems geradariams, paaukojusiems paminklo statybai. Bendra suma yra 1 115 litų. Šį renginį rėmė Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotojas Algis Narutis.

Iš sostinės atvykę svečiai nuoširdžiai džiaugėsi, kad Obeliuose yra taip gražu ir įdomu.

 

„Gimtojo Rokiškio”, Donato Smalinsko, Jolantos Paukštienės ir Violetos Kazlauskienės nuotr.

Sekmadienį Obelių bažnyčioje pirmą kartą vyks paramos koncertas

Lapkričio 30 dieną 13 valandą Obelių bažnyčioje pirmą kartą rengiamas adventinis  paramos koncertas.

Į Obelius atvyks buvęs ilgametis Jaunimo teatro aktorius ir režisierius Ferdinandas Jakšys ir solistė Jolanta Stumbrienė (sopranas).

Aktorius žiūrovams siūlo prisiminti vieną iškiliausių lietuvių rašytojų, žymų dvasininką ir svarbią Lietuvos kultūros asmenybę Juozą Tumą-Vaižgantą. Obeliuose svečias skaitys ištraukas iš Kosto Ostrausko monodramos „Vaižgantas“. Aktorių galima nesunkiai atpažinti iš balso, jis nestokoja geros nuotaikos ir yra pavydėtinos energijos. Visai kaip kažkada teatrališkumu garsėjęs kunigas, kurio pamokslų važiuodavo klausytis iš tolimiausių kaimelių. Nuo 1995 m. „Vaižgantas“ buvo suvaidintas daugiau nei tūkstantį kartų. Monospektaklį aktorius vaidino JAV, Liuksemburgo ir Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenėse suteikdamas tautiečiams tikrą dvasinę šventę.

Rokiškėnai, klasikinės muzikos gerbėjai jau seniai pasigedo solistės Jolantos Stumbrienės balso. Respublikinių konkursų laureatė dalyvavo  ir Lietuvos televizijos auksinio balso konkurse „Triumfo arka“. Penkis kartus į Rokiškį ji yra parvežusi respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ nugalėtojos laurus. Solistė debiutavo Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ atidarymo ir uždarymo ceremonijose.

Visus kviečiame į jaukų Advento pradžios renginį.

Per renginį surinktos lėšos bus skirtos Obelių paminklo statybai.

Renginį remia Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai”.

 

Kviečiame į paramos koncertą.

Kviečiame į paramos koncertą Obeliuose.

Žilvinas Misiūnas: „Dar kartą kreipiuosi į visus dėl paramos“

Mielieji obeliečiai, didžiulis darbas mūsų bendromis pastangomis jau padarytas. Visa Lietuva jau žino, kad mūsų Obeliuose pastatytas įspūdingas paminklas, skirtas Birželio sukilimo dalyviams. Su „Žybartuvos“ bendrove dar neatsiskaitėme, todėl dar kartą kviečiu aukomis prisidėti.

Ilgai nedvejokite dėl aukos dydžio: 10 litų jau yra didelė parama, o svarbiausia yra Jūsų supratimas ir draugiškumas. Bendruomenės centro likusi skola yra 14 730 litų. Iš viso aukos buvo renkamos 6 kartus, tačiau čia gyvenančių obeliečių aukotojų sąraše yra palyginti mažai.

Buvęs obelietis Jonas Sirvydis (dabar gyvena Jonavoje) paaukojo 5 000 litų, asmeniškai 1 100 litų paaukojo Antanas Lungys (Vilnius). Po 1 000 litų aukojo 4 asmenys: Raimondas Sirgėdas (Rokiškis), Arvydas Bartkevičius (Vilnius), Petras Smalinskas (Šiaulių rajonas), Aldona Girdauskienė-Baltrušaitytė (Šakių rajonas).

Gražų pavyzdį parodė Seimo narys Vytautas Saulis, visi trys merai – Almantas Blažys, Vidmantas Kanopa ir Vytautas Vilys, vicemeras Egidijus Vilimas, Dijana Meškauskienė, mūsų seniūnas Eugenijus Narkūnas, pavaduotoja Aldona Žėkienė, muziejininkas Andrius Dručkus, klebonas Laimonas Nedveckas, bendruomenės pirmininkas Žilvinas Misiūnas.

Aukojo miesto ir apylinkių gyventojai, tačiau žinant, kiek žmonių gyvena Obelių seniūnijoje, šis sąrašas yra labai labai trumpas. Daugiausia aukojo kitų miestų ir vietovių žmonės, todėl kviečiu visus nedelsti ir prisidėti.

Į mane galite drąsiai kreiptis telefonu 8 670 80208 arba perveskite pinigus į bendruomenės sąskaitą LT84 7300 0101 0568 2663, „Swedbank“.

 Bendruomenės pirmininkas Žilvinas Misiūnas   

Žilvinas Misiūnas

Žilvinas Misiūnas

 Visas geradarių aukotojų sąrašas yra svetainėje www.Obeliupaminklas.lt:

 http://www.obeliupaminklas.lt/pradzia/visas-aukotoju-sarasas

Bendruomenės centro pirmininko Žilvino Misiūno kreipimasis į visus kraštiečius

Mielieji obeliečiai,

didžiulis darbas mūsų bendromis pastangomis jau padarytas. Visa Lietuva jau žino, kur pastatytas įspūdingas paminklas, skirtas Birželio sukilimo dalyviams. Jis pastatytas mūsų gimtuosiuose Obeliuose. Birželį dalyvavome įspūdingoje paminklo atidengimo ceremonijoje, kasdien prie jo ateina žmonių ir uždega atminimo žvakes, nes daugelio prisiminimuose gyva žuvusiųjų laidojimo diena ir 1942 metais statyto paminklo istorija.

Kaip bendruomenės pirmininkas, noriu jums priminti, kad mus visus vienija ta pati gimtoji vieta, todėl ir darbai gali būti tik bendri. Su „Žybartuvos” bendrove dar neatsiskaitėme, todėl dar kartą kviečiu aukomis prisidėti. Labai džiaugiuosi, kad dauguma obeliečių aukojo ir prisidėjo prie šio paminklo atstatymo – gyrė, drąsino, nuoširdžiai patarinėjo. Obeliečiai matė, kad aukojo ir rodė ryžtą žmonės iš visos Lietuvos, padėjo mums, mes buvome ne vieni. Tik visada norėjosi, jog mes, obeliečiai, galėtume ir labiau susitelkti.

Visada yra svarbesnių dalykų, bet kas yra svariau už laisvę, tikėjimą, už atminimą tų, kurie žuvo už tave. Negi mes  negalime paaukoti tiek nedaug. Tikiu, kad galime. Visada tikėjau obeliečiais ir tikiu, kad dar  daug nuveiksime kartu gerų darbų. Tikiuosi, kad bendruomenės skola už paminklo statybą bus greitai grąžinta, nes tai tik nuo mūsų priklauso.

Statybą parėmė 37 Lietuvos įmonės ir daugiau kaip 350 aukotojų iš visos Lietuvos. 

UAB „Žybartuva” paminklą pastatė praėjusių metų gruodį, bet liko palyginti maža skola. Pagal sutartį Obelių bendruomenės centras yra skolingas rangovui 14 850 litų. 

Kviečiu mielus kraštiečius finansiškai prisidėti. Svarbu ne Jūsų aukos dydis, o nuoširdus noras prisidėti prie visų bendro tikslo. Malonu, kad į aukojimo akciją įsitraukia vis daugiau pavienių žmonių ir įmonių. Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams ir tiems, kurie dar žada finansiškai paremti. Aukotojus kruopščiai registruojame. Visiems geradariams dovanojame Donato Smalinsko sudarytą leidinį apie paminklą. Jį galite įsigyti ir Obelių miesto bibliotekoje.

Maloniai kviečiu visus aukas pervesti į Obelių bendruomenės centro sąskaitą

LT84 7300 0101 0568 2663, „Swedbank”.

Dėl rėmimo, aukojimo ar kitais klausimais rašykite man el. paštu [email protected] arba skambinkite telefonu 8 670 80208. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysiu.

IMG_7122

Bendruomenės pirmininkas Žilvinas Misiūnas

Plačiau apie monumentą skaitykite http://www.Obeliupaminklas.lt

Vakar Vilniuje atidaryta obeliečio Rimvydo Pupelio fotografijų paroda

Vakar Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ renginyje atidaryta obeliečio Rimvydo Pupelio fotografijų apie paminklo 1941 m. birželio sukilėliams statybą paroda. Gausiai susirinkusiems kraštiečiams autorius papasakojo, kad dvejus metus sekė ir fiksavo visus šio labai svarbaus Lietuvai istorinio įvykio įprasminimo momentus: pirmąją konferenciją, vykusią Obelių gimnazijoje, kai buvo nutarta statyti paminklą, akciją, vykusią Rokiškyje, paminklo pabaigtuvių šventę.  Svarbiausia nuotraukų parodos dalis – užfiksuotos praėjusių metų gruodį vykusios paminklo statybos akimirkos.

Karininkų ramovės vadovas Gaudentas Aukštikalnis, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotojas Algis Narutis, vakaro vedėjas Donatas Smalinskas, renginio dalyviai, atvykę sostinės obeliečiai dėkojo Rimvydui už padarytą labai svarbų darbą. Ši paroda, skirta Lietuvos kariuomenės dienai, vyks iki lapkričio 23 dienos.

Apie visą vakar vykusį renginį Karininkų ramovėje pranešime vėliau.

20140913_151558

Parodos atidarymo fragmentas Obeliuose. Donato Smalinsko nuotr.
Parodos atidarymo Vilniuje akimirkos.
Rimvydo Pupelio nuotraukose užfiksuota Obelių paminklo statyba. Plačiau apie paminklą:  www.Obeliupaminklas.lt

Obelių paminklas

Copy of Aukų dėžutė

Statyti monumentą 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinio teroro aukoms 2010 metų spalį nusprendė Rokiškio rajono taryba.

Statybą parėmė 35 Lietuvos įmonės, įstaigos ir daugiau kaip 350 aukotojų. Paminklo atstatymo darbų iniciatorius Donatas Smalinskas. Projekto vertė 149 700 Lt (be skulptoriaus darbų).

UAB „Žybartuva” paminklą skolon pastatė praėjusių metų pabaigoje, bet dar trūksta lėšų. Obelių bendruomenės centras yra skolingas rangovui 12 070 litų. 

Kviečiame mielus kraštiečius finansiškai prisidėti. Svarbu ne Jūsų aukos dydis, o nuoširdus noras prisidėti prie visų bendro tikslo. Malonu, kad į aukojimo akciją įsitraukia vis daugiau pavienių žmonių ir įmonių. Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams ir tiems, kurie dar žada finansiškai paremti. Aukotojus kruopščiai registruojame. Visiems geradariams dovanojame Donato Smalinsko sudarytą leidinį apie paminklą. Jį galite įsigyti ir Obelių miesto bibliotekoje.

Dėl rėmimo, aukojimo ar kitais klausimais rašykite bendruomenės pirmininkui Žilvinui Misiūnui el. paštu [email protected] arba skambinkite telefonu 8 670 80208. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime.

Aukas galite pervesti į Obelių bendruomenės centro sąskaitą LT84 7300 0101 0568 2663, „Swedbank”.

Plačiau apie monumentą skaitykite http://www.Obeliupaminklas.lt

Žemiau matote Rimvydo Pupelio ir Donato Smalinsko nuotraukas.

Paminklo statybos pabaigtuvės

KVIETIMAS

Paminklo statybos pabaigtuvės

 2013 m. gruodžio 15 d., sekmadienis

  • 13 val. po šv. Mišių bažnyčioje aukų rinkimas paminklo statybos išlaidoms padengti
  • 13. 30 val. žvakių uždegimas prie paminklo
  • 14 val. paminklo statybos darbų aptarimas Obelių istorijos muziejuje, arbata ir meduoliai, pokalbiai, pasidalinimas įspūdžiais ir džiaugsmu, dėkojimas aukotojams ir rėmėjams.

paminklas

Esate labai laukiami!

OBELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS