Diskutuokime. Kas pirmiau – kultūra ar kultūros namai?


Miestas, kuriame norisi gyventi

Reikia labai daug pokyčių, kad Obeliuose liktų kuo daugiau gyventojų, grįžtų išvykę, atvyktų nauji.
Juos galima suskirstyti į keletą sričių: socialiniai, kultūros, verslo, aplinkos, infrastruktūros ir kitus. Dalis jų susipina, bet dauguma gali tilpti į tuos rėmus.

Apie kultūrinius pokyčius

Obeliuose vyksta keletas didesnių renginių: „Obelinė“, armonikininkų konkursas, jaunųjų vokalistų konkursas, pleneras „Tik tapyba”, gimnazistų spektaklis, Birželio sukilimo minėjimas, proginės ir kitos šventės. Galėtų būti ir daugiau alternatyvių renginių, pavyzdžiui: eksperimentinės elektroninės muzikos festivalis-konkursas, kamerinės muzikos, džiazo festivaliai, galima atgaivinti teatrų festivalį. Reikia daugiau renginių, į kuriuos suvažiuotų svečių, nes tai įdomu, o ne tik šventė vietiniams žmonėms.
Obeliai turi pritraukti naujovių ištroškusius lankytojus.

Į kultūrinę veiklą reikėtų įtraukti kuo daugiau mokytojų, gimnazistų, buvusių pedagogų, miesto šviesuomenės, buvusių kraštiečių. Jų visų galimybės yra didžiulės.

Kultūriniams renginiams reikia išnaudoti visas istorinių ir kitų vietų galimybes. Tai gali būti miesto aikštė, parko scena, muziejaus kiemas, gimnazijos laiptai, parduotuvės aikštelė, pievelė prie malūno, Kriaunos upelės paplūdimys ir kt. Tam reikia tik atsakingų asmenų noro, kūrybos ir fantazijos. Juk Obeliai kultūros namų dar greitai neturės, todėl solidžių atlikėjų pasikviesti nėra jokių sąlygų. Gaila ir apmaudu, bet daug mažesni miesteliai jau seniai turi modernius centrus. Kiek dar reikės laukti?

O kokia pačių obeliečių nuomonė? Drąsiai rašykite, siūlykite, nesutikite, diskutuokite.

Diskutuokime. Kokia bus Obelių ateitis?

Koks miesto likimas? Kokį jį mes norime matyti po dešimties ar penkiasdešimties metų? Ar esame draugiški ir matome savo kaimynų bėdas, nepriteklius ir nelaimes? Ar padedame likimo nuskriaustiems žmonėms? Ar yra vieta žmonėms pabendrauti kavinėje? Kur ir kada bus statomi kultūros namai? Kodėl neišnaudojamos vyresniųjų obeliečių intelektinės galimybės? Kaip į miesto gyvenimą įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus grupų žmonių?

Šiuos ir kitus svarbius, nekasdieniškus klausimus bandė svarstyti rugsėjo 13 dieną į Obelių krašto garbės piliečių kviestinius pusryčius susirinkę svečiai. Idėjos iniciatoriai yra seniūnaitis Romas Kundelis ir įmonės „SV Obeliai” generalinis direktorius Henrikas Asauskas.

Renginio metu aptarta dabartinė Obelių miesto situacija. Nutarta sudaryti darbo grupę bendruomenės ilgalaikei vizijai suformuoti, numatyta įkurti Obelių šeimų paramos fondą, kurį tą dieną papildė visi dalyviai.

Šis pokalbis – tik pradžia. Mes kviečiame drąsiai parašyti savo nuomonę. Juk tai yra tavo, tavo draugų, vaikų ir tavo artimųjų gyvenimas.

Žilvinas Misiūnas: „Kieno vardais vadinsime Obelių gatves?”

„Malonu buvo matyti per Laisvės gynėjų dieną susivienijusią Lietuvą! Malonu, kad daug obeliečių ją prisimena. Vadinasi, mes dar būsime. Lietuvos valstybę nuo 1918 m. (o kunigaikštystę dar seniau) visada gynė patriotai, kurie paaukojo savo gyvybę vardan nepriklausomos valstybės. Obeliai taip pat turi savo gynėjus, kurie, sovietmečiu paaukojo savo gyvybes. Norėtume įamžinti jų atminimą ir pavadinti jų vardu keletą Obelių gatvių. Prisiminkime praeitį ir pagalvokim, kas Obeliuose to vertas?“

Taip socialiniame tinkle „Facebook” rašė Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas.

i22_Obeliai_pagrindine_gatve3

Siūlome šią temą aptarti plačiau.

Obeliuose yra kelios gatvės pavadintos asmenvardžiais: J. Zaukos, Vaižganto, J. Janonio, A. Mickevičiaus. Kitos gatvės sudarytos iš bendrinių daiktavardžių: Geležinkelio stoties, Kamajų, Mokyklos, Ežero, Santarų, Mechanizatorių, Ramintos, Aukštaičių, Jaunystės, Taikos. Yra tik vienas Kranto skersgatvis.

Pagal  nustatytą tvarką, asmenvardžiai – garsių, kraštui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių vardai ir pavardės, slapyvardžiai, pvz.: Barboros Radvilaitės g., Jono Basanavičiaus g., Vinco Mykolaičio-Putino g., Žemaitės g. Pavadinime rašomas visas vardas ir pavardė (išimtis – tradiciškai nusistovėjęs junginys Dariaus ir Girėno g.). Kai vadinama asmenų grupės vardu, vartojama daugiskaitos forma, pvz., Radvilų g.
Titulai, laipsniai, pareigos ir pan. pavadinime nenurodomi, pvz.: ne Vysk. Merkelio Giedraičio, o Merkelio Giedraičio g., ne Knygnešio Bataičio g., o Antano Bataičio g. Išimtis – gatvių pavadinimai nuo šventųjų vardų rašomi su trumpiniu šv., pvz.: Šv. Ignoto g., Šv. Gertrūdos g.
Vartojamos adaptuotos kitų kalbų asmenvardžių formos, pvz., Tomo Mano g. Gatvėms neteikiami gyvų asmenų vardai.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas.Jame nurodoma:

III. GATVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMAS

15. Gatvių pavadinimų keitimas – bet koks gatvių pertvarkymas, dėl kurio pasikeičia gatvės geografinės charakteristikos, priklausomybė gyvenamajai vietovei, ilgis, pradžios, pabaigos ir posūkio taškai arba gatvės tipas ar vardas.

16. Gatvių pavadinimai keičiami:

16.1. keičiant gatvės vardą ar tipą;

16.2. keičiant gatvės geografines charakteristikas:

16.2.1. gatvė pratęsiama ar sutrumpinama;

16.2.2. pertvarkomi gatvės posūkio taškai (keičiama jos forma);

16.3. keičiant gatvės vardą ar tipą ir geografines charakteristikas; tokiu atveju:

16.3.1. vienai gatvės daliai pakeičiamos geografinės charakteristikos ir paliekamas buvęs gatvės vardas ar tipas, kitoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.2. visoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.3. sujungtai gatvei suteikiamas vienos iš buvusių gatvių pavadinimas;

16.3.4. sujungtai gatvei suteikiamas naujas pavadinimas;

16.4. gatvė panaikinama;

16.5. gatvės kompleksiškai pertvarkomos aprašo 16.1–16.4 punktuose nurodytais atvejais.

Plačiau:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391601

Jei yra pageidavimų keisti gatvės pavadinimą, reikėtų turėti rimtų argumentų, kodėl reikia tai daryti. Klausimas išlieka – kurių įžymių žmonių vardais pervadinsime Obelių gatves? Savo nuomonę drąsiai rašykite komentaruose. Laukiame pasiūlymų.