Žilvinas Misiūnas: „Kieno vardais vadinsime Obelių gatves?“

„Malonu buvo matyti per Laisvės gynėjų dieną susivienijusią Lietuvą! Malonu, kad daug obeliečių ją prisimena. Vadinasi, mes dar būsime. Lietuvos valstybę nuo 1918 m. (o kunigaikštystę dar seniau) visada gynė patriotai, kurie paaukojo savo gyvybę vardan nepriklausomos valstybės. Obeliai taip pat turi savo gynėjus, kurie, sovietmečiu paaukojo savo gyvybes. Norėtume įamžinti jų atminimą ir pavadinti jų vardu keletą Obelių gatvių. Prisiminkime praeitį ir pagalvokim, kas Obeliuose to vertas?“

Taip socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas.

i22_Obeliai_pagrindine_gatve3

Siūlome šią temą aptarti plačiau.

Obeliuose yra kelios gatvės pavadintos asmenvardžiais: J. Zaukos, Vaižganto, J. Janonio, A. Mickevičiaus. Kitos gatvės sudarytos iš bendrinių daiktavardžių: Geležinkelio stoties, Kamajų, Mokyklos, Ežero, Santarų, Mechanizatorių, Ramintos, Aukštaičių, Jaunystės, Taikos. Yra tik vienas Kranto skersgatvis.

Pagal  nustatytą tvarką, asmenvardžiai – garsių, kraštui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių vardai ir pavardės, slapyvardžiai, pvz.: Barboros Radvilaitės g., Jono Basanavičiaus g., Vinco Mykolaičio-Putino g., Žemaitės g. Pavadinime rašomas visas vardas ir pavardė (išimtis – tradiciškai nusistovėjęs junginys Dariaus ir Girėno g.). Kai vadinama asmenų grupės vardu, vartojama daugiskaitos forma, pvz., Radvilų g.
Titulai, laipsniai, pareigos ir pan. pavadinime nenurodomi, pvz.: ne Vysk. Merkelio Giedraičio, o Merkelio Giedraičio g., ne Knygnešio Bataičio g., o Antano Bataičio g. Išimtis – gatvių pavadinimai nuo šventųjų vardų rašomi su trumpiniu šv., pvz.: Šv. Ignoto g., Šv. Gertrūdos g.
Vartojamos adaptuotos kitų kalbų asmenvardžių formos, pvz., Tomo Mano g. Gatvėms neteikiami gyvų asmenų vardai.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas.Jame nurodoma:

III. GATVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMAS

15. Gatvių pavadinimų keitimas – bet koks gatvių pertvarkymas, dėl kurio pasikeičia gatvės geografinės charakteristikos, priklausomybė gyvenamajai vietovei, ilgis, pradžios, pabaigos ir posūkio taškai arba gatvės tipas ar vardas.

16. Gatvių pavadinimai keičiami:

16.1. keičiant gatvės vardą ar tipą;

16.2. keičiant gatvės geografines charakteristikas:

16.2.1. gatvė pratęsiama ar sutrumpinama;

16.2.2. pertvarkomi gatvės posūkio taškai (keičiama jos forma);

16.3. keičiant gatvės vardą ar tipą ir geografines charakteristikas; tokiu atveju:

16.3.1. vienai gatvės daliai pakeičiamos geografinės charakteristikos ir paliekamas buvęs gatvės vardas ar tipas, kitoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.2. visoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.3. sujungtai gatvei suteikiamas vienos iš buvusių gatvių pavadinimas;

16.3.4. sujungtai gatvei suteikiamas naujas pavadinimas;

16.4. gatvė panaikinama;

16.5. gatvės kompleksiškai pertvarkomos aprašo 16.1–16.4 punktuose nurodytais atvejais.

Plačiau:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391601

Jei yra pageidavimų keisti gatvės pavadinimą, reikėtų turėti rimtų argumentų, kodėl reikia tai daryti. Klausimas išlieka – kurių įžymių žmonių vardais pervadinsime Obelių gatves? Savo nuomonę drąsiai rašykite komentaruose. Laukiame pasiūlymų.

Share Button

Seniūno atsakymas į obeliečių klausimus dėl miesto apšvietimo (2014-10-15)

Į obeliečių klausimus dėl vakarais neapšviestų gatvių ir šaligatvių Obelių
seniūnas atsako: „Obeliuose gatvių apšvietimas bus įjungtas tada, kada visų
gatvių apšvietimo tinklai bus perduoti savivaldybės žinion. Tai turėtų
įvykti artimiausiu laiku.“

 

Seniūnija

Share Button

Klausimas. Kodėl Obeliuose neapšviestos gatvės? (2014-10-15)

Trumpėjant dienai, obeliečiai pradėjo vieni kitų klausinėti.

Kodėl Obeliai vakarais skendi visiškoje tamsoje?

Ar čia gyvenantys žmonės yra prastesni už kitus, kad nenusipelnė apšviestų naujų gatvių ir šaligatvių?

Ar taip ir bus visą rudenį ir žiemą?

Kas už tai yra atsakingas? Ar kas galvoja apie žmonių saugumą ir sveikatą?

Gal gatves vakare reikėtų apšviesti žibintais, o ryte užpūsti?

 

Tamsa

 

Ką Jūs apie tai manote? Siūlykite. Rašykite čia.

 

Share Button