Obelinė 2021: Informacija prekybininkams

INFORMACIJA TEIKIAMA TEL.
8-650-53422
8-616-49412

PREKIAUTI GALIMA NEMOKAMAI:

NEORGANIZUOTAI, PAGAL BENDRĄSIAS TAISYKLES.

Rugsėjo 10 d. 19.00-24.00 val. miesto aikštės prieigose.

Rugsėjo 11 d. 7.00-14.00 val. miesto turgavietėje.

Rugsėjo 12 d. 7.00-17.00 val. miesto turgavietėje, prie muziejaus.

PREKYBA MOKAMA:

Rugsėjo 11 d. 17.00-24.00 val. miesto parke.

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

Dalyviu gali būti visi ūkio subjektai, tarp jų ir fiziniai asmenys, prekiaujantys masinės gamybos daiktais, tradiciniais gaminiais – tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, žemės ūkio ir maisto produktais, kitais etninio materialiojo paveldo gaminiais, pagamintais iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį.

Kiekvieno dalyvio prekybos vietoje rekomenduotina pakabinti tvarkingą asortimentą ir produkciją pristatančią iškabą.

Norint prekybą vykdyti ne palapinėje (vagonėlyje ir pan.) būtina tai prieš renginį informuoti organizatorių.

PRIMINIMAS PREKYBININKAMS

Būtina turėti įmonės registracijos patvirtinimą, galiojantį verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Prekiaujantiems maisto produktais būtina turėti ir maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (iki 7,5 proc. stiprumo), būtina turėti įmonei išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtintą kopiją.

Prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (iki 7,5 proc. stiprumo) – VMI rinkliavos patvirtinimą už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais,
kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

SVARBI INFORMACIJA!

Prekybininkų transporto įvažiavimas į renginio teritoriją stabdomas 16.00 val.

Prekybininkas, apmokėjęs už vieną prekybos vietą (3m x 3m) įgyja teisę tik į vieną nemokamą renginio bilietą.

Lengvaisiais alkoholiniais gėrimais prekiauti galima tik konkursą laimėjusiai (-sioms) įmonei (-ėms).

KAINOS UŽ PREKYBOS VIETĄ

Prekyba amatininkų dirbiniais – 25 €

Prekyba ne maisto produktais – 40 €

Prekyba maisto produktais (cukraus vata, ledai, konditerijos gaminiai, rūkyti mėsos ir žuvies gaminiai, sūriai, medus) – 50 €.

Prekyba kava – 90 €.

Maitinimo paslaugos (karšti patiekalai) – teirautis telefonu 865053422.

Atrakcionai/pramogos – kaina sutartinė.

PREKYBOS VIETŲ PLANAS:

1-36 vietos skirtos prekybai maisto ir ne maisto produktais.

37-38 vietos skirtos prekybai silpnaisiais alkoholiniais gėrimais.

REGISTRACIJOS TVARKA IR APMOKĖJIMAS

Prekybos vietos suderinimas vyksta telefonu 8-650-53422

Po suderinimo telefonu, dalyvis siunčia savo rekvizitus ir suderintos prekybos vietos numerį elektroniniu paštu adresu: [email protected]

Elektroninio laiško pavyzdys įmonėms:
Obelinė 2021 vietos Nr. 0
Pavadinimas……………………
Įm. k. 000000000
PVM k. LT000000000000
Adresas: ……………
Tel. ………………….
El.paštas …………………

Elektroninio laiško pavyzdys fiziniams asmenims:
Obelinė 2021 vietos Nr. 0
Vardas Pavardė……………………
Asmens k. 00000000000
Adresas: ……………
Tel. ………………….
El.paštas ……………………

Dalyvis elektroniniu paštu gauna išankstinio apmokėjimo sąskaita. Sąskaitos išrašymas gali užtrukti iki 3 darbo dienų.

Neapmokėjus išankstinės sąskaitos per 3 darbo dienas ir nesulaukus iš dalyvio jokio pranešimo, registracija gali būti panaikinta be įspėjimo.

Apmokėjus sąskaitą laiku, bus išsiųstas patvirtinimas el. paštu. Šis patvirtinimas rodys, kad dalyvis užsiregistravo savo pasirinktoje vietoje.

Sąskaitos faktūros įteikiamos renginio metu arba po renginio.

PINIGŲ GRĄŽINIMAS

Dalyviui užpildžius prašymo formą dėl pinigų grąžinimo ir pateikus ją likus ne mažiau kaip 10 d. iki renginio, per 7 d. d. grąžinama iki 80% sumokėtų mokesčių. Likus mažiau kaip 10 d. (imtinai) dalyvio mokestis negrąžinamas.

Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus organizatoriaus sutikimą.

DALYVIO EKSPOZICIJOS VIETA IR JOS ĮSIRENGIMAS

Organizatorius jokios prekybinės įrangos nesuteikia.

Dalyvis ekspozicijos vietą pasirenka registracijos metu.

Dalyviui perduodama ekspozicijos vieta ne vėliau kaip likus 2 val. iki renginio pradžios.

Dalyvio stendo konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti greta esantiems dalyviams ir negali viršyti registracijos formoje nurodyto ploto ribų.

Ekspozicijos vietos pagrindas gali būti nelygus, šlapias ir kt.

Mugės organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytu sąlygų.

Elektra NETEIKIAMA.

REKLAMA

Dalyviai turi teisę teikti paslaugas, reklamuotis arba atlikti prekybą tik išsinuomotoje ekspozicijos vietoje.
Norint vykdyti veiklą už ekspozicijos ploto ribų (pvz. dalinti skrajutes), būtina iš anksto susisiekti su organizatoriais ir suderinti leidimą tokiai veiklai.

BENDROSIOS SĄLYGOS

Po renginio būtina palikti prekybinę vietą švarią ir tvarkingą, šiukšles išmesti į konteinerius. Kitu atveju numatoma bauda iki 30 €.

Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio ekspozicijos vietą, renginio vietą ir laiką prieš tai informavus dalyvį. Tokiu atveju dalyvis turi teisę per 3 darbo dienas nuo informavimo, raštu atsisakyti dalyvauti renginyje ir atgauti 100 proc. organizatoriui sumokėtų mokesčių. Dalyviui praleidus šiame punkte nustatyto pranešimo apie atsisakymą dalyvauti renginyje terminą, dalyviui mokestis negrąžinamas.

Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, firmos, prekybos ženklų ar kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, susijusios su dalyvio eksponuojamomis prekėmis ar paslaugomis.

Visas pretenzijas dėl renginio organizavimo dalyvis turi teisę pareikšti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki renginio pabaigos.

Nepareiškus pretenzijų renginio metu, reziumuojama, kad organizatorius savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir laiku.

Už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

APSAUGA

Dalyvis pats atsako už savo daiktus jų atvežimo, išvežimo metu, jų apsaugą prieš renginį, renginio darbo metu ir renginiui pasibaigus.

BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS

Šios dalyvavimo renginyje sąlygos ir dalyvio organizatoriui pateikta paraiška yra dvišalis organizatoriaus ir dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis.

Užsiregistravęs dalyvis, patvirtina savo įsipareigojimą laikytis šių dalyvavimo sąlygų.

Dalyvis, sutikęs su šiomis sąlygomis, patvirtina savo įsipareigojimą jų laikytis.

Registracija gali būti atšaukta arba keistis aplinkybės, vadovaujantis LR vyriausybės nutarimais ir LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos ir valstybės operacijų vadovų priimtais sprendimais.

informacija_prekybininkams