Jaunųjų šaulių susitikimas su Laimonu Jaku

Balandžio 5 dieną 14 valandą Obelių gimnazijoje Rokiškio Leonardo Grigonio-Užpalio 9-osios kuopos Obelių būrio jaunieji šauliai susitiks su viešosios įstaigos Karių teisių gynimo centro generaliniu direktoriumi Laimonu Jaku.
Pokalbio tema „Karys – uniformuotas civilis“.
Jaunieji šauliai dalyvaus diskusijoje.
Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė

Červonkoje pagerbti kariai savanoriai

Spalio 30 d. Rokiškio rajono žmonės pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą Červonkoje (Latvija), sutvarkė savanorių kapus, uždegė žvakeles, giedojo giesmes. Į Latviją vyko Seimo narys Vytautas Saulis, Obelių seniūnas Eugenijus Narkūnas, Obelių gimnazijos šaulių vadovė Jolanta Paukštienė ir būrys jaunųjų šaulių. Jiems tai buvo pažintis su šalies praeitimi, patriotizmo pamokosi.

Červonkos kapinėse 1932 m. pastatytas paminklas Lietuvos kariams, žuvusiems kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Jo viršuje lietuvių ir latvių kalbomis užrašyta: „Žuvusiems Lietuvos kariams 1919–1920 m.“, o apačioje tik lietuviškai: „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes kritome gindami Tėvynę.“