Teatro legenda vadinamas Kipras Petrauskas gyveno Obeliuose

„Teatro legenda, operos tėvas“. Taip vadinasi Obelių bibliotekos surengta paroda, skirta Kiprui Petrauskui.

Violetos Pupelienės nuotr.

Artėjančio gimtadienio proga norime obeliečiams priminti, kad toks įžymus žmogus garsino Obelius vargoninkaudamas.

Pirmąsias muzikos žinias jis gavo iš tėvo ir vyresnių brolių. Vyriausias brolis Mikas kantriai mokė jaunėlį pažinti natas, groti fisharmonija, vargonais. Mikas Petrauskas, mokydamasis Rokiškio muzikos mokykloje, buvo jau gerokai patyręs muzikas: dirbo vargonininko darbą, organizavo chorus, mokė juos lietuviškų dainų. Gavęs vargonininko vietą Obeliuose, vežėsi kartu ir jaunesnįjį brolį. Kipras giedojo bažnyčios chore, mokėsi groti vargonais, lankė pradžios mokyklą.

Kipras Petrauskas gimė 1885 m. lapkričio 23 d. Ceikiniuose, Švenčionių apskrityje. Mirė 1968 m. sausio 17 d. Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

Jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-ojo, 2-ojo ,1-ojo laipsnio ordinais. Jis atliko daugiau kaip 50 operų vaidmenų, dėstė tuometinėje Lietuvos konservatorijoje, išugdė dainininkus V. Noreiką, L. Saulevičiūtę, V. Adamkevičių.

Kaune yra Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejus.

Plačiau apie tai:

http://www.kaunomuziejus.lt/kipro-petrausko-memorialinis-butas/

Apie Kiprą Petrauską rašoma R. Subačiaus knygoje ,,Dramatiškos biografijos“ bei knygoje ,,K. Petrauskui -100“.