Šventės jau ant slenksčio. Kaip rašyti sveikinimus?

Artėjančių švenčių proga netrukus sveikinsime artimuosius, gimines, draugus, verslo partnerius, kolegas, pažįstamus.

Žodį šventos ar jo santrumpą tekste reikėtų rašyti mažąja raide, pvz.: šventos Kalėdos, šv. Kalėdos. Švenčių pavadinimus galima vartoti ir be žodžio šventos.

Naujieji metai ar Naujieji Metai? Švenčių ir išskirtinės reikšmės renginių pavadinimų tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide: Naujieji metai.

Kiekvieno sveikinimo tekstą reikia stengtis pritaikyti konkrečiam asmeniui. Po santrumpos Gerb. ant nubrėžtos linijos užrašomas sveikinamojo vardas ir pavardė, o toliau – tas pat visiems vienodas tekstas. Tai nėra geriausia išeitis.

Sveikindami parodykite žmogui, kad jis yra jums svarbus, kad jį prisimenate ir linkite gero. Visada tinka rašyti apie universalius dalykus, priminti visus mus vienijančias vertybes, tik labai sunku tai išreikšti originaliai, nebanaliai. Kalėdos yra ne gavimo, o davimo šventė, tad verta pasistengti ir nusiųsti nuoširdų sveikinimą. Jo teksto kūrimas – viena iš ruošimosi šventei dalių. Kuo nuoširdžiau ruošiesi, galvoji daugiau apie kitus, tuo esi pats laimingesnis.

Rašant linkėjimus dažnai netaisyklingai vartojamas įnagininkas su būdvardžiais dosnus,  turtingas: Tegul metai būna dosnūs džiaugsmo valandomis, turtingi gražiais darbais. Tokį įnagininką reikia keisti kilmininko linksniu: Tegul kiti metai būna dosnūs džiaugsmo valandų, turtingi gražių šypsenų.

Gerbiamas ar gerbiamasis? Galima vartoti abi formas: gerbiamas ir gerbiamasis, nors oficialiojoje vartosenoje pirmenybė teikiama įvardžiuotinei formai gerbiamasis, gerbiamoji.

Su pagarba ir pagarbiai yra lygiaverčiai variantai, todėl abu galite drąsiai vartoti, bet po jų nerašykime skyrybos ženklų.

Tikimės, kad šie patarimai padės kurti sveikinimų tekstus.

Obeliai žiemą. D. Smalinsko nuotr.

Obeliai.eu redakcija