Jaunųjų šaulių sąskrydis

2017 m. spalio 14 d. Sartų medžiotojų klubo šaudykloje vyko Rokiškio rajono jaunųjų šaulių sąskrydis ir šaudymo pratybos mažo kalibro ginklais. Nepabūgę darganoto rudens oro jaunieji šauliai obeliečiai aktyviai varžėsi įvairiose rungtyse. Šaudė mažo kalibro šautuvais TOZ, mažo kalibro pistoletais WHALTER, pneumatiniu šautuvu, elektropneumatiniu ginklu AIRSOFT, varžėsi granatos metimo, smiginio rungtyse. Jaunasis šaulys Remigijus Timinskas iškovojo II vietą smiginio rungtyje.
Dalyvavo Rokiškio Leonardo Grigonio-Užpalio 509-os šaulių kuopos Rokiškio, Obelių, Kamajų būrių, Juodupės 504-os, Pandėlio 513-os ir Biržų 501-os kuopų jaunieji šauliai.
Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė

Vyko šaulių susitikimas su Laimonu Jaku

Obelių gimnazijos moksleiviai susitiko su Karių teisių gynimo centro generaliniu direktoriumi Laimonu Jaku.
Svečias lankėsi šioje mokykloje pirmą kartą ir buvo maloniai nustebintas, kad tema, susijusi su karyba, yra aktuali jaunimui, ja aktyviai domisi ir merginos, ir vaikinai. Jauniausi mokinukai dar tik antrokai, tačiau berniukams jau dabar yra įdomu išgirsti ir sužinoti esamą situaciją Lietuvoje.
Jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė

Obeliečiai prisimins žuvusius kovotojus už laisvę

Spalio 29 d. Rokiškio rajone organizuojami Atminties dienos, skirtos laisvės kovotojams pagerbti, renginiai. Juose dalyvaus ir Obelių krašto jaunimas. Tradicinę akciją „Gėlių žiedai žuvusiems partizanams, Lietuvos savanoriams“ inicijuoja 1919–1920 metų Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrija, mokymo įstaigos, Rokiškio krašto muziejaus muziejininkai, rajono šauliai, kariai savanoriai, visuomeninių organizacijų atstovai. Organizatoriai pasitelkę jaunimą aplanko visas rajone esančias laisvės kovotojų žūties ir palaidojimo vietas, uždegamos žvakutės, padedamos gėlių puokštės, laisvės kovotojai pagerbiami tylos minute. Obelių kraštas sulauks šios akcijos dalyvių.
Obelių jaunimas tradiciškai dalyvaus renginyje ir pagerbs Latvijos Respublikos teritorijoje 1919–1920 m. žuvusių Lietuvos karių savanorių atminimą, palaidotų Červonkos, Ilūkstės, Sventės kapinėse, pagerbiamos ir Lietuvos partizanų palaidojimo vietos Latvijos Respublikoje. Maloniai nustebino akcijoje „Gėlių žiedai žuvusiems partizanams, Lietuvos savanoriams“ 2014 metais dalyvvę Obelių vaikų globos auklėtiniai, kurie kartu į Červonkos kapines Latvijoje vyko su svečiais – jaunimo atstovais iš Švedijos.
Atminties dieną pagerbsime laisvės kovotojus šalia atstatyto bunkerio Plunksnočių miške (Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje), jį šią vasarą atstatė Rokiškio jaunieji šauliai. Bunkeryje 1949 metų lapkričio 15 dieną agento smogiko išduoti žuvo Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanai, tarp jų – talentinga poetė, partizanė Diana Glemžaitė-Bulovienė, kurios gimimo devyniasdešimtmetį minėsime spalio 29-ąją. Šią Atminties dieną Obelių jaunieji šauliai kartu su renginio dalyviais prisimins žuvusius partizanus ir talentingą poetę.
Jaunos solistės Eglės Strumskytės koncertas „Laisvės kovotojams atminti“ – baigiamoji Atminties dienos dalis. Koncertas vyks Rokiškio krašto muziejuje, solistei akompanuos Žaneta Noreikienė, koncertą ves Vytenis Pauliukaitis.
Eglė Strumskytė – atkurtos Rokiškio šaulių sąjungos vado, šviesaus atminimo Vytauto Strumskio anūkė. Jo iniciatyva 1990 metų kovo 11 dieną buvo atkurta Rokiškio šaulių 4-oji kuopa. Ši asmenybė mirė praėjusių metų lapkričio 1 dieną. Paskutiniais gyvenimo metais velioniu rūpinosi brolis Rimantas Strumskys, Vytautą aplankydavo sąjūdiečiai, Rokiškio rajono šauliai. Po mirties sąjūdiečio Leono Jankausko iniciatyva Vytauto Strumskio šaulio uniforma ir apdovanojimai buvo perduoti saugoti Obelių laisvės kovų istorijos muziejui. Perduodant senelio relikvijas dalyvavo ir velionio anūkė Eglė. Muziejuje nustebome išvydę jauną, kuklią ir talentingą atlikėją, malonu buvo nuoširdžiai su ja bendrauti. Eglė išgirdo konkretų prašymą – surengti atminimo koncertą laisvės kovotojams Rokiškio krašto muziejuje.
Laikas greitai pralekia. Štai jau metai, kaip netekome Vytauto Strumskio. Anūkė tęsės pažadą ir surengs solinį koncertą Rokiškio krašto muziejuje. Ji pasakojo, kaip su didžiuliu užsidegimu skinasi kelią į profesionalią operą, malonu, kad talentingos atlikėjos siekį koncertuoti Lietuvos scenose remia pripažintos asmenybės, todėl solistei akompanuos Žaneta Noreikienė, koncertą ves Vytenis Pauliukaitis.
Koncerto metu ant stalo pamatysite Eglės Strumskytės į amžinybę iškeliavusio senelio fotografiją. Pagerbdami savo artimus laisvės kovotojus atsineškite ir padėkite jų fotografijas. Ši diena skirta Jų atminimui.

Kviečiame Obelių bendruomenę dalyvauti Atminties dienos renginiuose.

Valius Kazlauskas
Rokiškio krašto muziejaus istorikas

Jaunieji šauliai vyksta į kursus

Nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokinių pavasario atostogų metu, Šaulių sąjungos rinktinių jaunimas – 700 moksleivių – dalyvaus jaunųjų šaulių ugdymo kursuose. Dešimtyje Lietuvos kariuomenės dalinių skirtingo pasirengimo jaunieji šauliai mokysis pagal jaunųjų šaulių ugdymo keturių pakopų programas. Jaunųjų šaulių mokymai yra intensyvūs ir plataus spektro: pradedant paskaitomis apie Lietuvos istoriją, kariuomenę, Šaulių sąjungą, baigiant rikiuotės, taktikos, topografijos, šaudybos ir ginklų teoriniais bei praktiniais užsiėmimais. Kursų pabaigoje rengiamas įgytų žinių patikrinimas.

Į mokymus išvyko ir Obelių gimnazijos šauliai Ovidijus Senkevičius ir Tadas Adašiūnas.