Aktyvus Obelių jaunųjų šaulių gyvenimas

Lapkričio 8 d. Obelių gimnazijos jaunieji šauliai kartu su rajono šaulių rinktinės šauliais buvo išvykę į ekskursiją. Aplankė Plateliuose esantį Šaltojo karo muziejų (buvusi sovietinė raketų bazė). Jaunieji šauliai išklausė istoriją apie ilgiausiai užtrukusį karą Lietuvoje, susipažino su muziejuje esančiais eksponatais. Nuvykome į Kryžų kalną, vėliau aktyviai praleidome laiką Šiauliuose įsikurusiame „Lazertrone”.
Lapkričio 19 d. Obelių gimnazijoje rengiamos sukarintos pratybos Kariuomenės dienai paminėti. Jaunieji šauliai bus supažindinami su Lietuvos šaulių sąjungos struktūra, mokomi karo topografijos, vyks rikiuotės ir šaudymo pratybos.

 

Obelių gimnazijos jaunieji šauliai vyks į Červonką

Spalio 30 dieną Obelių gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami Jolantos Paukštienės,  vyks į Latvijos Respublikoje esančią Červonką pagerbti žuvusių savanorių, ant kapų uždegs žvakes ir padės gėlių.

Nedaug kas žino, jog Lietuvos kariai nuo bolševikų yra išvadavę ir dalį Latvijos teritorijos – iki pat Dauguvos ties Daugpiliu.  Deja, dalis tų didžiavyrių amžiams liko dabartinėje Latvijos teritorijoje, Červonkos kapinėse, kuriose mūsų karių atminimui yra pastatytas paminklas. Ant jo parašyta: „Žuvusiems Lietuvos Kariams 1919-1920“ ir „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes žuvome gindami Tėvynę“.

Červonkos kapinėse ilsisi ir už Lietuvos laisvę žuvę kariai savanoriai, kovoję su bermontininkais Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Prie vienintelio nesunaikinto sovietmečiu beveik 7 metrų aukščio paminklo – 31 pilkas kryželis su pavardėmis savanorių, kritusių kovoje su bermontininkais.

.Červonkos kapinės Latvijoje, lietuvių kariu kapai| miestai.net forumas, Romo nuotr.

Kapinaites Červonkoje jau dvidešimt metų kartu prižiūri ir tvarko Lietuvos savanorių karių kapų bendruomenė kartu su Rokiškio rajono moksleiviais bei kaimyninės šalies Daugpilio rajono žmonėmis.

„Mano tėtis buvo pasienietis. Jis prašė prižiūrėti šiuos kapus. Čia yra 31 kapas, o visame Rokiškio rajone – 91. Visi prižiūrėti, kryžiai pakeisti“, – teigė Lietuvos savanorių karių kapų bendrijos pirmininkė Rimantė Norvaišienė.

 

Parengta pagal www.alkas.lt

Obelių gimnazijos jaunieji šauliai vyks į kursus Pajuostyje

Spalio 27-30 dienomis Obelių gimnazijos 6 jaunieji šauliai vyks į Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamus jaunųjų šaulių kursus, kurie vyks Panevėžio rajone, Pajuostyje, SP Karaliaus Mindaugo husarų batalione. Mokymuose dalyvaus Paulius Kugrėnas, Eimantas Šeškus, Dominykas Čerškus, Ovidijus Senkevičius, Algirdas Kuklierius ir Paulius Ašvydis.

 

Per paminklo atidengimo iškilmes birželio 22 d.

Vadovė Jolanta Paukštienė su gimnazijos jaunaisiais šauliais Obeliuose per paminklo atidengimo iškilmes birželio 22 d.

Jolantai Paukštienei įteikta padėka už jaunųjų šaulių auklėjimą

Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės vadas Vladas Petkevičius obelietei Jolantai Paukštienei padėkojo už parodytą iniciatyvą ir svarų asmeninį indėlį patriotiškai auklėjant jaunuosius šaulius. Sveikiname!

Padėka

Spalio 8 d. Obelių gimnazijoje vyko sukarintos pratybos. Jaunieji šauliai  mokėsi vadovavimo skyriams, rikiuotės bei šaudymo.

Spalio 17 ir 18 dieną  Obelių gimnazijos jaunieji šauliai dalyvaus Rokiškyje „Maisto banko” akcijoje, padės rinkti paaukotus maisto produktus ir aukos patys šeimoms, patiriančioms nepriteklių. Šįkart akcija vyks parduotuvėse „Maxima”, „IKI” ir „Norfa”.

Kviečiame visus dalyvauti.

Jolanta Paukštienė su Obelių jaunaisiais šauliais prie bažnyčios

Jolanta Paukštienė su Obelių jaunaisiais šauliais prie bažnyčios renkant aukas paminklo statybai.

Obelių bažnyčioje duodama priesaika.

Obelių bažnyčioje duodama priesaika.

Susitikimas muziejuje su Ukrainos delegacija

Gimnazijos jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė  pranešė, kad rugsėjo 21 d. muziejuje obeliečiai susitiko su delegacija iš Ukrainos. Svečiai iš pirmų lūpų papasakojo apie tikrąją situaciją karo nusiaubtoje šalyje, apie jų milžinišką darbą – pagalbą Ukrainos kariams, pasidalino patirtimi ir Lietuvai aktualiais geopolitinės situacijos niuansais, atsakė į visus rūpimus klausimus.Natalija Danutė Bimbiraitė padovanojo rankų darbo segę kaip tautų draugystės ženklą ir palinkėjo, kad Lietuvoje karo nebūtų.

Susitikime dalyvavo Ukrainos Helsinkio grupės valdybos narė, aktyvi visuomenės veikėja, rašytoja, Chersono apskrities laikraščio „Vgoru“ vyriausioji redaktorė Alla Tiutiunnik, Chersono labdaros ir sveikatos fondo direktorė Natalija Danutė Bimbiraitė, Chersono teritorinio bataliono „Sarmat“ karys Olegas Šadevskij. Svečių pasakojimą papildė filmuota medžiaga. Renginį organizavo VšĮ „Eta dialogas“, Vilniaus apskrities interneto svetainė „Krašto naujienos“, aktyvūs Lietuvos visuomenės veikėjai.

 

Obelių gimnazijos jaunųjų šaulių būrys

10480992_504208046377936_313422064286450802_n

2014 m. vasario mėnesį Obelių gimnazijoje suformuotas būrys ir atgaivinta veikla.

Gimnazijos jaunųjų šaulių būrys priklauso Rokiškio jaunųjų šaulių 9 kuopai. Dabar būryje yra 33 jaunieji šauliai (nuo 5 iki 12 klasės). Dalis jų yra dar labai jauni, todėl kol kas nėra labai aktyvūs. Daugiau kaip pusė yra tapę policijos rėmėjais, yra aktyvūs visuomeninėje veikloje.

Rajone organizuojamuose renginiuose padedame palaikyti tvarką ir visuomenės saugumą. Per mokslo metus jaunieji šauliai mokomi rikiuotės, šaudymo, topografijos pratybų.

Vasario 15 d. vykome į Červonką.

Vasario 16 d. dalyvavome Obelių miesto muziejuje vykusiame renginyje, skirtame Nepriklausomybės dienai.

Kovo 10 d. Obeliu gimnazijoje vyko rajono jaunųjų šaulių saskrydis. Laimėjome pirmąją vietą ir iškovojome taurę.

Balandžio 30 d. dalyvavome Pandėlyje atrankinėse šaulių varžybose.

Gegužes 1 d. dalyvavome Lietuvos ir Latvijos įstojimo į  ES 10-ųjų metinių
renginyje.

Birželio 12 d. dalyvavome sukarintuose mokymuose Rokiškyje.

Birželio 22 d. dalyvavome Obelių paminklo atidengimo ceremonijoje, vyko
iškilmingas priesaikų davimas Obelių šv. Onos baznyčioje.

Vasarą šauliai dalyvauja sukarintuose mokymuose Pajuostyje,
kartu su rajono šauliais vyksta į stovyklas, žygius.

Vykome į ekskursiją Zokniai-Minaičiai- Biržai.

Išvyka į Krekenavoje vykusį renginį Tėvynės gynėjų dienai, į Baltijos kelio 25-mečio minėjimą.

Kai kuriuose minetuose renginiuose vykstame dalyvauti kartu su Rokiškio rajono 9 kuopos jaunaisiais šauliais. Jau nuo šių metų stengsiuosi įtraukti jaunuosius šaulius dalyvauti įvairiose gerumo akcijose, padėti tvarkyti žuvusių karių kapus.

Jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė

10351180_504206923044715_7320396413734121526_n

 

Priesaikos priėmimo ceremonija Obelių bažnyčioje birželio 22 d.

10485388_504207789711295_1266611641592955436_n

 

Priesaiką priima krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

 

IMG_5699

 

Aukų rinkimo akcijoje su vadove Jolanta Paukštiene.

IMG_5754