Žilvinas Misiūnas: „Nuoširdžiai dėkoju visiems, išgirdusiems mano kreipimąsi“ (papildyta 2014-11-22)

Mielieji obeliečiai, prieš kelias dienas kreipiausi į Jus visus ir dar kartą paprašiau prisidėti prie Lietuvai svarbaus istorinio įvykio išsaugojimo. Pernai tokiu metu buvo dar tik rengiamasi statyti didžiulį paminklą mūsų kapinėse. Gruodžio 9 dieną paminklo statyba buvo baigta.

Dabar jau noriu padėkoti visiems, išgirdusiems mano kreipimąsi. Labai džiaugiuosi, kad po mano prašymo paskelbimo jau paaukojo Obelių pradinės mokyklos direktorė Jolanta Garunkštienė, Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, šio skyriaus darbuotoja (Obelių bendruomenės centro valdybos narė) Danutė Kniazytė, Obelių vaikų globos namų direktorius Tadas Stakėnas, Kristina Jasinevičienė, Romas Velenius, Remigijus Žukauskas, vilnietis Vytautas Butėnas, gydytojai Danguolė ir Juozas Vasiliauskai.

Esu Jums visiems labai dėkingas, geradariams padovanosime kraštiečio Donato Smalinsko sudarytą leidinį apie mūsų mieste pastatytą istorinį paminklą. Atsirado ir daugiau obeliečių, pažadėjusių jau rytoj prisidėti ir paaukoti.  Maloniai kviečiu pervesti pinigus į bendruomenės sąskaitą LT84 7300 0101 0568 2663, „Swedbank“.

Ilgai nedvejokite dėl aukos dydžio: 10 litų ar kiek daugiau jau yra didelė parama, o svarbiausia yra Jūsų supratimas ir draugiškumas. Šios dienos duomenimis  Bendruomenės centro likusi skola yra tik 14 430 litų.

Visas geradarių aukotojų sąrašas yra svetainėje www.Obeliupaminklas.lt:

 http://www.obeliupaminklas.lt/pradzia/visas-aukotoju-sarasas

 

Bendruomenės pirmininkas Žilvinas Misiūnas

Bendruomenės pirmininkas Žilvinas Misiūnas

Dėkojame visiems obeliečiams už bendrą darbą

Lapkričio 15 dieną obeliečiai vėl susirinko ir tvarkė miesto aikštės terasą, šiais metais jau dvidešimt penkta tokia talka. Obelių bendruomenės centras prie įgyvendinamo projekto „Obelių miesto aikštė“ prisideda savanorišku darbu. Talkų metu buvo atlikti aikštės paruošiamieji darbai: išpjauti medžiai,  išrauti kelmai ir išvežti, tvarkomos terasos prie bažnyčios tvoros, aikštės pakraščiai. Nuoširdžiai dėkojame visiems talkų dalyviams.

Aktyviausi talkų dalyviai: Kundelis Romas, Aleinikovas Valerijus, Antanas Žilinskas, Adomavičius Gintaras, Jocys Vitalijus, Narkūnas Eugenijus, Adomavičius Simonas, Galvelytė- Adomavičienė Ieva, Žaržojienė Vida, Misiūnienė Arta, Misiūnas Žilvinas, Vainius Konradas, Kurklietienė Inga, Žėkienė Aldona, Žėkas Zenonas,  Turčinskas Kastytis, Vasilius Evaldas, Fialkauskas Vaidas, Žukauskas, Antanas, Kurklietis Aurelijus, Pupelis Rimvydas, Kišūnas Stasys, Ragauskas Antanas, Kolosovas Viktoras, Kolosovas Linas, Lipnevič Georgij, Barauskienė Vaida, Gaudzė Audrius, Kundelis Lukas, Žukauskas Darius, Stakėnas Tadas, Krasauskas Gytis, Michailovas Vitalijus, Ivanovas Vaidas, Kondrotas Karolis, Pupelis Virginijus, Černiauskas Ramūnas, Černiauskienė Giedrė, Kemeklienė Virginija, Šerkšniovas Genadijus, Strungys Artūras, Jusienė Ernesta, Jočytė Elvyra, Zaveckienė Jolita, Ivanov Viktor, Grigonis Jonas, Eglinskas Ramūnas, Baltakys Jonas, Bekintis Darius, Jocienė Lina, Daiva Kundelienė, Agejeva Nadežda, Aleinikova Lina, Aleinikovas Vladimiras, Pupelis Lukas, Kniazys Algimantas, Šalkauskas, Robertas, Stakėnas Gintaras, Daščioras Vidmantas, Barkauskas Rimas, Kubilienė Danguolė, Šnioka V., Macijauskaitė Agnė, Smalstys Andrius, Jakštas Laimonas, Kulienė Jolanta, Kulys Sigitas, Adomavičienė Elona, Masevičius Evaldas, Adomavičiūtė Marija, Staigytė Skaistė, Paukštienė Jolanta, Spaičys Vaidas.

Labai ačiū visiems!

Jolantai Paukštienei įteikta padėka už jaunųjų šaulių auklėjimą

Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės vadas Vladas Petkevičius obelietei Jolantai Paukštienei padėkojo už parodytą iniciatyvą ir svarų asmeninį indėlį patriotiškai auklėjant jaunuosius šaulius. Sveikiname!

Padėka

Spalio 8 d. Obelių gimnazijoje vyko sukarintos pratybos. Jaunieji šauliai  mokėsi vadovavimo skyriams, rikiuotės bei šaudymo.

Spalio 17 ir 18 dieną  Obelių gimnazijos jaunieji šauliai dalyvaus Rokiškyje „Maisto banko” akcijoje, padės rinkti paaukotus maisto produktus ir aukos patys šeimoms, patiriančioms nepriteklių. Šįkart akcija vyks parduotuvėse „Maxima”, „IKI” ir „Norfa”.

Kviečiame visus dalyvauti.

Jolanta Paukštienė su Obelių jaunaisiais šauliais prie bažnyčios

Jolanta Paukštienė su Obelių jaunaisiais šauliais prie bažnyčios renkant aukas paminklo statybai.

Obelių bažnyčioje duodama priesaika.

Obelių bažnyčioje duodama priesaika.

Obelių seniūno padėka

Šventės šurmuliui nurimus norime padėkoti už gražias akimirkas, geras emocijas, kurių nebūtų be mūsų rėmėjų.

Nuoširdžiausios padėkos UAB „Irdaiva“ vadovui Irmantui Kubiliui, UAB „Ramundas GM“, UAB „Alfa idėjos“ vadovui Algirdui Seibučiui, UAB „Kosmelita“ – „Eurokos prekybai“, KB SV „Obeliai“, AB „Vilniaus degtinė“, UAB „Dauniškis ir Ko“, UAB „Svaita“ (prekybos centrui „Aibė“), UAB „Intelektualūs kompiuteriai“ vadovui Nerijui Solovjovui, vairavimo mokyklos „Jonroka“ vadovui Jonui Katinauskui, UAB „Upės spektras“ direktoriui Virginijui Gaučiui, UAB „Rokmelsta“ direktoriui Jonui Smalinskui, UAB „Daivida“ vadovui Vidmantui Kanopai, IĮ „Pas Aldoną“ vadovui Vaclovui Kišonui, Ramunei Lapinskienei, Virgiui Lesmanavičiui, ūkininkams Raimondui Sirgedui ir Tomui Šablinskui.

Esame dėkingi informaciniams rėmėjams LRT radijui, laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“, „Sirenai“, kabelinei televizijai „Zirzilė“.

Keista rašyti ir žinoti, kad jau jokių reikalų nereikia tvarkyti, nes šventė jau praėjo, todėl nuoširdžiausias, didžiausias „Ačiū!“ visai komandai.

Padėka renginio vedėjai, Obelių kultūros centro administratorei Violetai Kazlauskienei, už meninę renginio programą  – Daivai Kundelienei, studijos „Pandėlio balsiukai“ vadovei Vilmai Likienei, grupėms „Čilinam“ ir „Hits“, kaimo kapeloms ‚Linksmuolė“ iš Visagino ir „Kūkalis“ iš Raguvos.

Padėka už sportinės veiklos organizavimą sporto klubo „Obeliai“ vadovui  Vitalijui Jociui, Obelių vaikų globos namų direktoriui Tadui Stakėnui ir Romui Kundeliui.

Už vaišes esame dėkingi Rimutei Seibutienei ir visoms pyragų kepėjoms. Už ūkinių darbų organizavimą padėka Obelių seniūnijos meistrui Stasiui Kišūnui ir jo komandai.

Už kūrybiškus ir šventiškai nusiteikusius kiemelius padėka Aleksandravėlės kaimo bendruomenei, Obelių bendruomenės centrui, Obelių priemiesčio bendruomenei, Kairelių kaimo bendruomenei, kaimo bendruomenei „Pakriauna“.

Renginyje buvome saugūs, nes mus globojo Rokiškio rajono policija ir saugos tarnyba „Grifs AG“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padėjo organizuoti renginį, ir visiems svečiams, dalyvavusiems mūsų miesto 505-ojo gimtadienio „Obelinės“ šventėje!

Seniūnas Eugenijus Narkūnas

_MG_6588

Eugenijus Narkūnas (pirmas iš kairės). Rimvydo Pupelio nuotr.

Dėkoju už gražius sveikinimus ir linkėjimus

Už gražius sveikinimus ir linkėjimus Obelių krašto garbės piliečio vardo suteikimo proga nenurodydamas pareigų nuoširdžiai dėkoju Eugenijui Narkūnui, Žilvinui Misiūnui, Aldonai Žėkienei, Rimvydui Pupeliui, Violetai Kazlauskienei, Vytautui Viliui, Vytautui Sauliui, Tadui Barauskui, Kristinai Šmagoriūtei, Ritai Briedienei, Dijanai Meškauskienei, Vytautui Butėnui, Svetai Vitkienei, Valiui Kazlauskui, Onutei Mackevičienei, klebonui Laimonui Nedveckui, Andriui Dručkui, Elenai Kazlauskaitei, Ritei Gernienei, Gražinai Deksnienei, Jolantai Paukštienei, Obelių jauniesiems šauliams, savo šeimai, tėvams, giminėms ir visiems tiems, kurių čia nepaminėjau.

Labai ačiū!                                                                                                  

Donatas Smalinskas

_MG_6767