Visus rokiškėnus šeštadienį kviečiame į Vilnių

Sausio 24 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje rengiamas Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narių visuotinis susirinkimas.


Nuo 11.30 iki 12.00 val. vyks kraštiečių knygų paroda ir bendraujama Karaliaus Gedimino salėje (3 aukšte). Laukiami svečiai iš Rokiškio rajono, Kauno, Vilniaus miesto savivaldybės, sostinės kraštiečių klubų.
Pirmininkė Kristina Šmagoriūtė pateiks 2014 metų veiklos ataskaitą, rinksime naują klubo pirmininką. Koncertuos kraštietė solistė Jolanta Vilkaitė-Stumbrienė ir ansamblis „Con modus“. Gros Neringa Augustauskienė (violončelė) ir Margarita Daujotaitė (fortepijonas).

Jolanta Vilkaitė-Stumbrienė yra respublikinių konkursų laureatė, dalyvavo Lietuvos televizijos auksinio balso konkurse „Triumfo arka“, kelis kartus į Rokiškį ji yra parvežusi respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ nugalėtojos laurus. Solistė debiutavo Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ atidarymo ir uždarymo ceremonijose, su aktoriumi Ferdinandu Jakšiu pernai dalyvavo paramos koncerte Obelių bažnyčioje.
Ansamblis „Con modus" ir solistė  Jolanta Stmbrienė (viduryje).
Pradžia 12 valandą. Po oficialios dalies, kuri  truks apie 1 val. 30 minučių, bendrausime prie suneštinių vaišių stalo.
Maloniai prašau pakviesti į susirinkimą pažįstamus kraštiečius.
Pirmininko pavaduotojas Algis Narutis
Vilniaus rokiškėnų klubo PRAGIEDRULIAI misija yra puoselėti Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių ryšius, saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms krašto tradicijas ir etninę kultūrą, istorinį, kultūrinį ir gamtinį paveldą, garsinti, remti Rokiškio kraštą ir žmones, skatinti Lietuvos sostinėje Vilniuje veikiančių organizacijų bendradarbiavimą su Rokiškio krašto organizacijomis, įtraukti į klubo veiklą Vilniaus rokiškėnų vaikus ir  jaunimą.

Praėjusių metų lapkričio 11 d. klubo renginyje dalyvavo ir obeliečiai.

Klubo „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotojas Algis Narutis papasakojo apie kraštiečių veiklą, meras Vytautas Vilys apžvelgė rajono visuomeninį gyvenimą ir pranešė svarbią naujieną, kad numatoma 2019 metais Rokiškį paskelbti kultūros sostine.

Verslininkas Raimondas Sirgėdas ir istorikas Valius Kazlauskas pristatė Tyzenhauzų fondą, Karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis pasidžiaugė rokiškėnų bendruomeniškumu,  kraštiečiai Albiną Jasiūną sveikino Rokiškio krašto garbės piliečio vardo suteikimo proga, „Versmės“ leidyklos valsčių monografijų leidybą apžvelgė Venantas Mačiekus, Seimo narys Vytautas Saulis pasakojo apie Lietuvos ir Rokiškio aktualijas. Vilnietis Donatas Smalinskas papasakojo apie gražėjančius Obelius, priminė Birželio sukilimo iškilmes šią vasarą, pakvietė pažiūrėti Emilijos Briedytės filmuoto siužeto apie monumento atidengimo iškilmes, padėkojo geradariams už pagalbą. Vienas iš jų – iš Obelių kilęs bendrovės „Alfa idėjos“ direktorius Algirdas Seibutis.

Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas užtikrino, kad ir kitų metų „Obelinė“ bus įdomi, vyks daug sporto renginių. Pagrindinis renginio akcentas buvo Rimvydo Pupelio fotografijų apie paminklo statybą parodos atidarymas.

Obeliečiai vaišino namuose iškeptu obuolių pyragu. Nors renginys užsitęsė, niekas neskubėjo skirstytis, šiltai bendravo, dalinosi įspūdžiais, klausėsi muzikos.

Iš Obelių kilusi Rasa Pauliukaitė džiaugėsi galimybe daugiau sužinoti apie savo kraštą.

Žilvinas Misiūnas: „Esame labai pakylėti po susitikimo su Vilniaus rokiškėnais, buvo labai smagu susipažinti su klubo renginiu ir išsivežti tiek daug teigiamų emocijų. Kaip sakė poetas Rimgaudas Valentinas Graibus, „nors gyvenimas nervais vis groja, bet būna ir gražių melodijų“. Šį vakarą skambėjo nuostabi melodija. Dėkojame Donatui ir Algiui už parodytą dėmesį Obeliams, mūsų darbams ir labai linkime sėkmės.“

Jauniausias renginio dalyvis, iš Obelių kilęs fotografas Nerijus Širvys džiaugėsi, kad susirinko daug solidžių Rokiškio krašto žmonių ir visi pasidalino savo nuveiktais darbais ir atradimais. „Kaip jaunam žmogui man buvo įdomu pasiklausyti, ką veikia krašto žmonės. Visi šauniai pabendravome ir prie bendro vaišių stalo pasikalbėjome apie tai, kas vyksta, ko dar reikėtų garsinant savo gimtąjį kraštą. Tikiuosi, jog toliau ši iniciatyva gyvuos ir Rokiškio kraštas taps vis patrauklesnis“.

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje daug kalbėta apie Obelius

Į Vilniaus įgulos karininkų ramovę gausiai rinkosi sostinėje gyvenantys kraštiečiai, atvažiavo daug rokiškėnų.

Rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotojas Algis Narutis papasakojo apie kraštiečių veiklą, meras Vytautas Vilys apžvelgė rajono visuomeninį gyvenimą ir pranešė svarbią naujieną, kad numatoma 2019 metais Rokiškį paskelbti kultūros sostine.

Verslininkas Raimondas Sirgėdas ir istorikas Valius Kazlauskas pristatė Tyzenhauzų fondą ir pakvietė prisidėti visus prie jo veiklos.

Karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis pasidžiaugė rokiškėnų bendruomeniškumu,  kraštiečiai Albiną Jasiūną sveikino Rokiškio krašto garbės piliečio vardo suteikimo proga, „Versmės“ leidyklos valsčių monografijų leidybą apžvelgė Venantas Mačiekus, Seimo narys Vytautas Saulis pasakojo apie Lietuvos ir Rokiškio aktualijas. Vilnietis Donatas Smalinskas visiems papasakojo apie gražėjančius Obelius, priminė Birželio sukilimo iškilmes šią vasarą, pakvietė pažiūrėti Emilijos Briedytės filmuoto siužeto apie monumento atidengimo iškilmes, kaip leidinio sudarytojas dalino autografus, padėkojo visiems geradariams už pagalbą. Vienas iš jų – iš Obelių kilęs bendrovės „Alfa idėjos“ direktorius Algirdas Seibutis.

Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas užtikrino, kad ir kitų metų „Obelinė“ bus įdomi, vyks daug sporto renginių. Pagrindinis renginio akcentas buvo Rimvydo Pupelio fotografijų apie paminklo statybą parodos atidarymas.

Klausėmės poeto Rimgaudo Graibaus poetinio žodžio, eiles  skaitė aktorius Ferdinandas Jakšys,  gitara grojo Valdas Stakėnas, grojo liaudies muzikantai, vadovaujami kraštietės Ritos Jurgaitienės, dainavo Arvydas Bagdonas (Lietuvos senelis Kalėda).

Obeliečiai vaišino namuose iškeptu obuolių pyragu. Nors renginys užsitęsė, niekas neskubėjo skirstytis, šiltai bendravo, dalinosi įspūdžiais, klausėsi armonikos muzikos.

Iš Obelių kilusi Rasa Pauliukaitė džiaugėsi galimybe daugiau sužinoti apie savo kraštą.

Žilvinas Misiūnas: „Esame labai pakylėti po susitikimo su Vilniaus rokiškėnais, buvo labai smagu susipažinti su klubo renginiu ir išsivežti tiek daug teigiamų emocijų. Kaip sakė poetas Rimgaudas Valentinas Graibus, „nors gyvenimas nervais vis groja, bet būna ir gražių melodijų“. Šį vakarą skambėjo nuostabi melodija. Dėkojame Donatui ir Algiui už parodytą dėmesį Obeliams, mūsų darbams ir labai linkime sėkmės.“

Jauniausias renginio dalyvis, iš Obelių kilęs fotografas Nerijus Širvys džiaugėsi, kad susirinko daug solidžių Rokiškio krašto žmonių ir visi pasidalino savo nuveiktais darbais ir atradimais. „Kaip jaunam žmogui man buvo įdomu pasiklausyti, ką veikia krašto žmonės. Visi šauniai pabendravome ir prie bendro vaišių stalo pasikalbėjome apie tai, kas vyksta, ko dar reikėtų garsinant savo gimtąjį kraštą. Tikiuosi, jog toliau ši iniciatyva gyvuos ir Rokiškio kraštas taps vis patrauklesnis“.

Vilniaus rokiškėnų renginyje rimtas kalbas keis poeto eilės, skambės gitaros ir akordeono garsai

Mieli kraštiečiai,

lapkričio 11 dieną 18 valandą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje pristatysime Vilniaus rokiškėnų nuveiktus darbus gimtinėje per šių metų vasarą.

Algis Narutis papasakos apie klubo veiklą rokiškėnų kultūriniame gyvenime, bendradarbiavimą tarp Rokiškio ir Vilniaus verslo srityje.

Meras Vytautas Vilys apžvelgs rajono kultūrinę strategiją ir galimą Vilniaus rokiškėnų paramą.

Bus atidaryta obeliečio Rimvydo Pupelio fotografijų apie paminklo 1941 m. birželio sukilėliams statybą paroda, filmuoti kadrai leis prisiminti šio monumento atidengimo iškilmes, norintieji galės įsigyti Donato Smalinsko sudarytą leidinį apie paminklą. Dalyvaus Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas ir kiti obeliečiai.

Minėsime artėjančią Lietuvos kariuomenės dieną, sveikinsime Albiną Jasiūną Rokiškio krašto garbės piliečio vardo suteikimo proga.

„Versmės“ leidyklos valsčių monografijų leidybą apžvelgs Venantas Mačiekus. Galima bus įsigyti knygų.

Klausysimės poeto Rimgaudo Graibaus poetinio žodžio, ištraukas iš gražiausių literatūros kūrinių skaitys nenuilstantis aktorius Ferdinandas Jakšys, arfa skambins Giedra Julija Mikalkevičiūtė, gitara gros ir dainuos Valdas Stakėnas, gros liaudies muzikantai, vadovaujami kraštietės Ritos Jurgaitienės, muzikinius kūrinius atliks Arvydas Bagdonas (visiems pažįstamas kaip Lietuvos senelis Kalėda).

Vakaro vedėjas Gaudentas Aukštikalnis.

Po renginio bendrausime prie suneštinių vaišių stalo.

Visus maloniai kviečiu pabūti kartu.

Algis Narutis

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininko pavaduotojas

image001

 

Plačiau apie Vilniaus rokiškėnus skaitykite:

http://www.rokiskenai.lt/Content/S0003F44F-0003F52F?FormID=96&both&listview

Vilniuje koncertavo ir obeliečiai

Spalio 16 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje vyko koncertas „Griežia Rokiškio krašto liaudies muzikantai“, skirtas 26 etnoinstrumentologinei ekspedicijai Rokiškio rajone apibendrinti.

Renginyje dalyvavo Rokiškio rajono liaudies muzikantai, tarp jų buvo ir du obeliečiai: Vytautas Statulevičius griežė armonika, Kristina Šarkaitė grojo mandolina.

Koncertą vedė Lietuvos liaudies kultūros centro vyriausiasis specialistas ir etnoekspedicijos vadovas  Arūnas Lunys.

 

Vytautas Statulevičius ir Kristina Šarkaitė

Koncertuoja Vytautas Statulevičius ir Kristina Šarkaitė

.