Press "Enter" to skip to content

Obelių miesto biblioteka rengia susitikimą su knygos autoriumi ir karo lakūnu Vytautu Eidukaičiu

Kovo 4 d. 14. 50 val. Obelių miesto bibliotekoje vyks susitikimas su knygos ,,Vienišos vilkės vaikai” autoriumi, karo lakūnu Vytautu Eidukaičiu.
Ši kny­ga – tai au­to­biog­ra­fi­nis pa­sa­ko­ji­mas, iliust­ruotas gau­sy­be do­ku­men­ti­nės me­džia­gos: ap­ie ka­rio dva­sią, če­čė­nus ir Džo­cha­rą Du­da­je­vą, ka­rą su Ru­si­ja, san­ty­kius su Lie­tu­va. Au­to­rius ban­do ana­li­zuo­ti karo prie­žas­tis, pa­da­ri­nius, sėk­mę ir ne­sėk­mę, ža­da če­čė­nų is­to­ri­jos tę­si­nį.
1344006950_1212
Vy­tau­tas Ei­du­kai­tis – be­ne vie­nin­te­lis ka­ri­nin­kas iš Lie­tu­vos, tiek il­gai (nuo 1992 iki 1999 m.) nuo­lat lan­kę­sis Če­čė­ni­jo­je, ten dir­bęs. Jis ar­ti­mai pa­ži­no­jo če­čė­nų Pre­zi­den­tą Džo­cha­rą Du­da­je­vą, bu­vo jo šei­mos bi­čiu­lis. Pulkininkas, baigęs Tambovo aukštąją karo lakūnų mokyklą, dalyvavo Spitako žemės drebėjimo likvidavimo ir atstatymo darbuose. Lietuvos krašto apsaugos kūrėjų asociacijos narys. Apdovanotas Vyčio kryžiumi, Riterio Kryžiaus Kavalieriaus ordinu, trimis Čečėnijos Garbės ordinais, Gruzijos prezidento Z.Gamsachurdijos asmeniniu ginklu, aštuoniais medaliais.
Kviečiame atvykti.
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *