Press "Enter" to skip to content

Skambančio varpo dūžiai primins Lietuvos negyjančią žaizdą

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. 1941 metų birželio tremtį patyrė per šimtą Obelių krašto gyventojų. Kas perteiks jų kančias tolimojo Sibiro žemėje, Ledinuotojo vandenyno pakrantėse, mirties ir naikinimo lageriuose? Pagarba jų atminimui, daugelis 1941-siais metais ištremtųjų į svajotą gimtąją Lietuvą negrįžo. Birželio 14-ąją minėsime jau 75-ąsias tragiškų trėmimų pradžios metines.

Aloyzas Redeckas ir Andrius Dručkus prie Obelių geležinkelio stoties.

Birželio 13 d. 20 val. Obelių geležinkelio stoties perone vyks Atminimo renginys.
Uždegsime atminimo žvakutes, o vakaro tyloje aidinčios išvežtųjų pavardės ir skambantis varpas primins šią Lietuvos negyjančią žaizdą. Atsineškite savo artimųjų, tremtinių fotografijas, kad ne tik žodžiu, bet ir vaizdu prisimintume šį istorijos laikotarpį.
Esate labai laukiami!

Rengėjai

rod

Obelių krašto gyventojai, ištremti iš Obelių geležinkelio stoties 1941 m. birželio 14–18 d.

1. Afanasjevas Pranas, Kalino 44 m. darbininkas, Obelių vlsč. Boranka
2. Aleksiejus Kostas, Antano 43 m. mokytojas, Obelių vlsč. Audronys
3. Aleksiejienė Bronė, Antano 33 m. mokytoja, Obelių vlsč. Audronys
4. Aleksiejūtė Danutė, Kosto 14 m. Obelių vlsč. Audronys
5. Aleksiejūtė Julė, Kosto 7 m. Obelių vlsč. Audronys
6. Banevičiūtė Stefanija, Juozo g. 1906 m. mokytoja, Obelių vlsč. Ignotiškis
7. Barunovas Petras, Vavilo g. 1912 m. mokytojas, Obeliai, Vytauto g. 62
8. Bieliūnas Bronius, Vincento 44 m. policininkas, Obeliai, Vytauto g. 62
9. Bieliūnas Vytautas, Broniaus 10 m. Obeliai, Vytauto g. 62
10. Bieliūnaitė Janina, Broniaus 12 m. Obeliai, Vytauto g. 62
11. Bieliūnas Petras, Petro 33 m. policininkas, Obelių vlsč. Pakriauniai
12. Bruzgys Adolfas, Antano g. 1898 m. tarnautojas, Obelių vlsč. Audronys
13. Bruzgienė Irena, Jurijaus 33 m. Obelių vlsč. Audronys
14. Chainauskienė – Merkytė Ona, Justino 50 m. Obelių vlsč. Jankūnai
15. Černiauskienė – Kagarkaitė Kazė, Jono g. 1902 m. Obelių vlsč. Muležiai
16. Čibilis Steponas, Vinco 40 m. mokytojas Obelių vlsč. Muležiai
17. Gabrėnas Povilas, Petro g. 1915 m. tarnautojas Obeliai, Vytauto g. 60
18. Grunda Aleksas, Antano 36 m. ūkininkas Obelių vlsč. Skaistinė
19. Jackauskas Saturnimas, Mečio 49 m. ūkininkas Obelių vlsč. Užukriauniai
20. Jaujininkas Vincas, Andriaus 40 m. ūkininkas Obelių vlsč. Audronys
21. Jaujininkienė Marė, Jono 35 m. mokytoja Obelių vlsč. Audronys
22. Jaujininkas Algimantas, Vinco 3 m. Obelių vlsč. Audronys
23. Jaujininkaitė Judita, Vinco 6 m. Obelių vlsč. Audronys
24. Jočys Petras, Petro g. 1866 m. ūkininkas Obelių vlsč. Aleksandravėlė
25. Juovalkis Petras, Antano 43 m. mokytojas Obelių vlsč. Antanašė
26. Juodvalkienė Sofija, Jono 38 m. namų šeimininkė Obelių vlsč. Antanašė
27. Juodvalkis Vitalis, Petro 8 m. Obelių vlsč. Antanašė
28. Jurevičius Kostas, Tado 42 m. tarnautojas Obeliai, Dariaus ir Girėno g.
29. Jurevičienė Marija 33 m. namų šeimininkė Obeliai, Dariaus ir Girėno g.
30. Jurevičius Kostas, Kosto 11 m. Obeliai, Dariaus ir Girėno g.
31. Jurevičiūtė Lidija, Kosto 8 m. Obeliai, Dariaus ir Girėno g.
32. Kazanavičius Jonas, Antano 42 m. ūkininkas Obelių vlsč. Rasimai
33. Kligys Jonas, Antano 40 m. ūkininkas Obelių vlsč. Rasimai
34. Lapašinskas Jonas, Jurgio 40 m. mokytojas Obelių vlsč. Kriaunos
35. Lapienis Liudas, Justino 26 m. ūkininkas Obelių vlsč. Antanašė (mirė lag.)
36. Lapienienė Albina, Kosto 28 m. Obelių vlsč. Antanašė (mirė lageryje)
37. Lapienytė Stasė,Liudo 6m. Obelių vlsč. Antanašė(grįžo iš Altajaus kr.1947
38. Lapienytė Irena, Liudo 3m. Obelių vlsč. Antanašė(grįžo iš Altajaus kr.1947
39. Laužadis Pranas, Mato 41m. Obeliųvlsč.Sendvaris(mirė Jakutijoje1943.05
40. Laužadienė Emilija 30 m. ūkininkė Obelių vlsč. Sendvaris (grįžo 1958 m.)
41. Laužadis Stepas, Prano 1 m. Obelių vlsč. Sendvaris (grįžo 1958 m.)
42. Laužadytė Danutė, Prano 6 m. Obelių vlsč. Sendvaris (gyvena Obeliuose)
43. Laužadis Klemas, Jono 41 m. ūkininkas Obelių vlsč. Laužadžiai
44. Laužadienė Konstancija, 30 m. ūkininkė Obelių vlsč. Laužadžiai
45. Laužadis Romualdas,Klemo 8 m. Obelių vlsč. Laužadžiai
46. Macijauskas Kazimieras, Jono g. 1902 m. ūkininkas Obelių vlsč. Audronys
47. Mackėla Juozas, Mykolo g. 1917 m. stalius Obelių vlsč. Audronys
48. Mackus Antanas, Antano 55 m. ūkininkas Obelių vlsč. Navikai
49. Martinėnaitė Bronė, Antano 23 m. tarnautoja Obelių vlsč. Sendvaris (mirė 1942. 06 Altajaus kr.)
50. Nemickas Antanas, Antano 36 m. mokytojas Obelių vlsč. Apeikiškis
51. Nemickas Liucijus, Antano 38 m. mokytojas Obelių vlsč. Apeikiškis
52. Nemickienė Sofija, Antano 37 m. tarnautoja Obelių vlsč. Apeikiškis
53. Nemickas Algimantas, Liucijaus 10 m. Obelių vlsč. Apeikiškis
54. Nemickas Rimantas, Liucijaus 3 m. Obelių vlsč. Apeikiškis
55. Neniškis Jonas, Antano 69 m. ūkininkas Obelių vlsč. (?) Turdvaris
56. Neniškienė Marija 52 m. Obelių vlsč. (?)(?) Turdvaris
57. Neniškis Pranas, Jono 30 m. Obelių vlsč. (?)Turdvaris
58. Niaura Edmundas, Juozo 32 m. ūkininkas Obelių vlsč. (?) Vileiniai
59. Niaurienė Stasė 28 m. ūkininkė Obelių vlsč. (?) Vileiniai
60. Niaurienė Adelė, Jono 64 m. Obelių vlsč. (?) Vileiniai
61. Niaurienė Emilė 58 m. ūkininkė Obelių vlsč. (?) Vileiniai
62. Pimpė Jonas, Petro g. 1924 m. ūkininkas Obelių vlsč. Ignotiškis
63. Pupelis Vincas, Antano 22 m. kareivis Obelių vlsč. Kubiliškis
64. Ramoška Mykolas, Mykolo 31 m. mokytojas Obelių vlsč.
65. Sadlauskas Vladas 42 m. tarnautojas Obelių vlsč.
66. Saldauskas Vladas, Juozo 36 m. tarnautojas Obelių vlsč.
67. Saldauskienė Anastazija, Prano 32 m. Obelių vlsč.
68. Saldauskas Alfonsas, Vlado 10 m. Obelių vlsč.
69. Saldauskas Dainius, Vlado 9 m. Obelių vlsč.
70. Saldauskas Kęstutis, Vlado 14 m. Obelių vlsč.
71. Saldauskaitė Irena, Vlado 14 m. Obelių vlsč.
72. Saldauskaitė Aldona, Vlado 11 m. Obelių vlsč.
73. Šeškus Jonas, Vlado g. 1907 m. tarnautojas Obelių vlsč. Pakriauniai
74. Šeškienė – Biveinytė Marija, Kosto 30 m. Obelių vlsč. Pakriauniai
75. Šeškus Tadas, Jono 1 m. Obelių vlsč. Pakriauniai
76. Taločka Petras, Juliaus g. 1910 m. tarnautojas Obelių vlsč. Pakriauniai
77. Taločkienė Eleonora, Petro 28m. namų šeiminin. Obelių vlsč. Pakriauniai
78. Taločkaitė Nijolė, Petro 4 m. Obelių vlsč. Pakriauniai
79. Tupalskienė Kazimiera, Felikso 35 m. ūkininkė Obelių vlsč. Kraštai
80. Tupalskis Vaclovas, Juozapo g. 1903 m. ūkininkas Obelių vlsč. Kraštai
81. Tupalskis Vaclovas, Vaclovo 10 m. Obelių vlsč. Kraštai
82. Tupalskis Tadas, Vaclovo 7 m. Obelių vlsč. Kraštai
83. Tupalskis Jurgis, Vaclovo 3 m. Obelių vlsč. Kraštai
84. Urbonas Jonas 30 m. mokytojas Obelių vlsč. Kreščionys
85. Urbonienė Antanina 30 m. mokytoja Obelių vlsč. Kreščionys
86. Urbonas Algirdas, Jono 11 m. Obelių vlsč. Kreščionys
87. Vanagas Kazys, Juozo 32 m. ūkininkas Obelių vlsč. Tilvikai
88. Vanagienė Marija, Antano 32 m. mokytoja Obelių vlsč. Tilvikai
89. Vanagaitė Rima, Kazio 5 m. Obelių vlsč. Tilvikai
90. Vanagaitė Lidija, Kazio 3 m. Obelių vlsč. Tilvikai
91. Vanagienė Ona 60 m. Obelių vlsč. Tilvikai
92. Vanagas Juozas, Juozo 32 m. ūkininkas Obelių vlsč. Tilvikai
93. Vanagaitė Leokadija, Juozo 27 m. ūkininkė Obelių vlsč. Tilvikai
94. Vertibavičius Petras, Justo 31 m. ūkininkas Obelių vlsč. Ligaris
95. Vertibavičius Petras 38 m. ūkininkas Obelių vlsč. Ščiurai
96. Vinagrodskis Julius, Stepo 53 m. ūkininkas Obelių vlsč. Jesiūnai
97. Žibaitis Alfonsas viršila, Obelių vlsč.

Rokiškio krašto muziejaus byla Nr. 138

Buvo ištremti 22 mokytojai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *