Birželio 23 dieną – sukilimo minėjimas prie monumento, įdomi ekskursija ir tradicinės „Partizaniškos Joninės”

Birželio sukilimui paminėti skirti renginiai prasidės 9 val. gydytojo, kankinio Antano Gudonio pagerbimu Rokiškio senose kapinėse, Mišios už laisvės kovotojus ir kankinius bus aukojamos Panemunio Švč. Trejybės bažnyčioje, vyks signataro Vlado Mirono 140-ųjų gimimo metinių minėjimas jo gimtinėje Kuodiškių kaime, kankiniai bus pagerbti Juodupės senose kapinėse.

14. 30 val. Birželio sukilimo minėjimas vyks Obelių kapinėse, prie monumento Rokiškio rajono savivaldybės vadovai padės gėlių, muziejaus vedėjas Valius Kazlauskas papasakos apie sukilimo reikšmę, miesto bibliotekininkės skaitys sukilėlių vardus ir pavardes, paminklo statybos darbų iniciatorius Donatas Smalinskas primins šio monumento svarbą, tremtinių choras atliks muzikinius kūrinius.

15 val. organizuojama įdomi ekskursija „Neatrastos Obelių erdvės“.
Pakviesime visus įdomiai pasivaikščioti po Obelius, apie naujas miesto erdves pasakos ne tik profesionalus gidas, bet ir renginio svečiai bei kiti obeliečiai.

18 val. prasidės tradicinis renginys „Partizaniškos Joninės“ Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus aikštėje.

Renginys Facebook:

https://www.facebook.com/events/396628297961544/

Obeliečiai pagerbė Birželio sukilimo dalyvius Obeliuose ir Vilniuje

Birželio 23 dieną 12 val. Obelių senose kapinėse prie paminklo Birželio sukilimo aukoms paminėjome 76-ąsias šio įvykio metines.
Renginyje dalyviai tylos minute pagerbė žuvusius, uždegė atminimo žvakutes ir simbolinį aukurą, kurį obeliečių delegacija nugabeno į Vilnių, ir kaip bendrystės jungtį padėjo prie paminklo sovietinio genocido aukoms atminti šalia buvusių KGB rūmų. Aukurą uždegė partizanas, muziejininkas Andrius Dručkus. Minėjimo dalyvis Dovydas Kairys susirinkusiems perskaitė Obelių krašto garbės piliečio Donato Smalinsko kreipimąsi į obeliečius. Paminėjimo metu skambėjo Violetos Kazlauskienės atliekamos melodijos. Kartu su Laisvės kovų istorijos muziejaus muziejininkais dalyvauti paminėjimo renginiuose, skirtuose 1941 metų birželio sukilimui paminėti, į Vilnių vyko ir Jolantos Paukštienės vadovaujamas jaunųjų šaulių būrys.
Kaip teigė kartu su obeliečiais renginyje Obeliuose dalyvavusi Vokietijos piliečių šeima, Lietuvos, Latvijos, Estijos okupuotų valstybių piliečiai ilgiems dešimtmečiams buvo atskirti nuo Vakarų bendruomenės. Tada įvykę tragiški istoriniai procesai turi ir šiandien išlikti kaip skaudi pamoka Europos bendrijai ir svarbiausia negali niekada nepasikartoti, taip išsiskirdami linkėjo šie Lietuvos svečiai.
16 val. į Nepriklausomybės aikštę Vilniuje rinkosi žmonės, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pakviesti minėti Birželio sukilimo metinių. Renginyje grojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai pakėlė mūsų valstybės vėliavas, kalbėjo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos vadas Kęstutis Balčiūnas, istorikas Antanas Tyla, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo nariai Paulius Saudargas, Žygimantas Pavilionis, Laurynas Kasčiūnas.
Apie Birzelio sukilimo ir vienintelio atstatyto paminklo Obeliuose reikšmę Lietuvai kalbėjo obeliečiai
Jolanta Paukštienė ir Valius Kazlauskas, renginyje dalyvavo Andrius Dručkus, muziejininkai, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis, Obelių paminklo atstatymo darbų iniciatorius Donatas Smalinskas, gimnazistas Dovydas Kairys, jaunųjų šaulių būrys.
Renginio dalyviams įteikti dailininko Antano Rimanto Šakalio sukurti padėkos raštai.

Donato Smalinsko nuotr.

Sukilimo metines Obeliuose minėsime birželio 18 dieną

Lietuvių 1940–1941 m. pasipriešinimo judėjimas, Birželio sukilimas yra reikšmingi Lietuvos istorijos įvykiai. Rezistentai pasauliui įrodė, kad 1940 m. vasarą Lietuva į Sovietų Sąjungos sudėtį įstojo ne savo noru, o buvo inkorporuota jėga. Lietuvos gyventojai atgavo psichologinį, moralinį pasitikėjimą savo jėgomis. Jiems tapo lengviau ir sumažėjo gėdos jausmas dėl to, kad 1940 m. birželio 15 d. nepasipriešino Sovietų Sąjungos kariuomenės vykdomai okupacijai. Sukilimas suteikė stiprų impulsą tolimesnei kovai už Lietuvos laisvę tiek nacių režimo, tiek sovietinės okupacijos laikotarpiais. Lietuvos gyventojai pasipriešinimo judėjimo dalyvių 1940-1941 m. pradėtą kovą už laisvę laimėjo praėjus tik 50 metų nuo okupacijos ir aneksijos. Pergalės diena – tai 1990 m. kovo 11 d., kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą.

Balandžio 14 d. Seimo rūmuose susirinkusi Birželio sukilimo minėjimo programos koordinavimo grupė aptarė pagrindinius akcentus, laiką ir vietas, kuriose vyks svarbiausi šventės renginiai.

Šventė prasidės 10 val. Obelių laisvės kovų muziejuje, vyks konferencija, skirta Birželio sukilimui.

Obeliai, Birželio sukilimo minėjimo afiša.

12 val. bus aukojamos Mišios Obelių šv. Onos bažnyčioje.

13 val. vyks gėlių, vainikų padėjimo ir žuvusiųjų pagerbimo ceremonija prie 2014 metais atstatyto monumento sukilėliams Obelių kapinėse, dalyvaus Garbės sargybos kuopa.

13. 30 val. minėjimas ir koncertas miesto aikštėje. Koncertuos Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas (vadovas kpt. Ričardas Čiupkovas), dainuos visiems gerai pažįstamas solistas Jurgis Brūzga ir Obeliuose jau koncertavusi grupė „Kitava” (Šiaulių universitetas). Renginius ves ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos diktorius Juozas Šalkauskas.

15. val. obeliečiai savo aukštaitišką vaišingumą galės parodyti kviesdami prie didelio bendruomenės vaišių stalo. Rokiškio kultūros namų meno kolektyvai surengs koncertą Obelių laisvės kovų muziejaus aikštėje, visi galės skanauti kareiviškos košės ir gerti arbatos.
Birželio 18 dieną Obeliuose viešės daug garbingų svečių. Iš anksto kviečiame visus dalyvauti.

Minėjimo programos rengėjai:
Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai”, Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio Leonardo Grigonio-Užpalio šaulių 9-oji kuopa

Plačiau apie renginius bus skelbiama svetainėje http://www.obeliupaminklas.lt/

Obeliečio Rimvydo Pupelio nuotraukose užfiksuotos paminklo atidengimo šventės akimirkos 2014 metais.