Paskaita apie žalingus įpročius

Rugpjūčio 27 d. Obelių savarankiško gyvenimo namuose lankėsi Rokiškio visuomenės sveikatos biuro specialistė Laimutė Narbutienė. Ji gyventojams skaitė paskaitą apie narkomaniją,
alkoholio žalą ir pasekmes, gydymo galimybes, psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją ir jų atsisakymą.

Siekiant sumažinti nusikalstamą veiką, vyksta susitikimai su Panevėžio VPK Rokiškio RPK prevencijos poskyrio specialistais.

Rokiškio RPK prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Jolita Baltrūnienė ir patrulė Agnė Macijauskaitė gyventojus supažindino su LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, kurie reglamentuoja narkomanijos (žalingų įpročių) ir nusikalstamumo prevencijos klausimus, bei kaip ugdyti tinkamo elgesio normas, skatinant nuoširdžius tarpusavio santykius ir bendravimą.
Pasitelkiant vaizdines priemonės vyko diskusijos aktualiomis temomis.

 

Projektas „Nebūk abejingas, prisijunk ir tu“

Obelių savarankiško gyvenimo namuose vykdomas Projektas „Nebūk abejingas, prisijunk ir tu“.

Vienas iš projekto tikslų – suteikti Obelių savarankiško gyvenimo namų gyventojams ir bendruomenės nariams narkomanijos, kitų žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos žinių.

Rugpjūčio 27 d. 10 val. atvyks Rokiškio visuomenės sveikatos biuro specialistė Laimutė Narbutienė. Ji gyventojams skaitys paskaitas apie narkomaniją, alkoholio žalą ir pasekmes, gydymo galimybes, bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją ir jų atsisakymą.

Bus demonstruojamos vaizdinės priemonės, vyks diskusijos aktualia tema.

Norinčius paklausyti paskaitos kviečiame apsilankyti Obelių savarankiško gyvenimo namuose.

Pagarbiai,

Obelių savarankiško gyvenimo namų vyriausioji socialinė darbuotoja Jolanta Paukštienė

Svečiai obeliečius mokė sveikai gyventi

Ne tik obeliečiai, bet ir iš kitų seniūnijos kampelių į Obelių miesto biblioteką rinkosi žmonės pasiklausyti žymaus žolininko, gydytojo Juozo Vasiliausko  ir gydytojos akupunktūrininkės Danguolės Vasiliauskienės. Tai  projekto ,,Stebuklingos žolelės beieškant“ baigiamasis akordas.

Susirinkusiems klausytojams bibliotekininkė Gražina Deksnienė priminė apie vasarą vykdytą projektą, papasakojo, kas buvo atlikta. O padaryta tikrai nemažai. Su vaikais bibliotekininkė Violeta Pupelienė vasarą klaidžiojo po pievas, rinko ir mokėsi pažinti vaistinius augalus. Obelių „Gintarinėje vaistinėje” vaistininkė Rūta Giriūnienė  vaikams pasakojo apie gydomąsias arbatas, vaistažolių rinkimą ir žaliavos paruošimą. Iš džiovintų žolelių bibliotekininkė Violeta kartu su vaikais kūrė atvirukus, kurie kvepia vasara ir vaistažolėmis.

   Žolininkas Juozas Vasiliauskas gausiai susirinkusiems priminė, kokias žoles dar galima šiuo metu rinkti, kaip paruošti jų šaknis, kokioje temperatūroje džiovinti. Daug kalbėjo apie vandens svarbą organizmui. Dar priminė, kad geriausia rinkti ir vartoti tik pas  mus augančius augalus. Išskyrė kelis gydomuosius augalus. Pasak jo, vaistų vaistas yra kiaulpienė. Nepamiršo paminėti ir mums gerai pažįstamos varnalėšos, šlamučio, dilgėlės, žliugės ir kitų augalų. Pasakojo apie dienos režimo svarbą žmogaus gyvenime. Jis kartu su šeimos nariais yra parašęs 13 knygų.

   Gydytoja Danguolė susirinkusius supažindino su žmogaus organizmo būsena – kuris organas kurią valandą yra aktyviausias. Parodė kiekvienam salėje esančiam keletą aktyvių taškų, kuriuos masažuojant galima įveikti slogą, skausmą, nenormalų spaudimą. Parodė ilgaamžiškumo tašką, kaip suteikti pirmąją pagalbą, kol atskubės gydytojas ištikus insultui ar infarktui. Pabrėžė, kad žmogui labai svarbu nepersivalgyti, daugiau valgyti vaisius ir daržoves, mėsą valgyti tik svečiuose, mankštintis, gerti daug vandens. Klausytojai pateikė labai daug klausimų, o nemaža dalis susirinkusiųjų konspektavosi paskaitą.

   Bibliotekos skaitytojams svečiai paliko medžiagos apie aktyvius taškus organizme, žurnalą ,,Šeimos sveikata“ 2014 m. Nr. 22, kur yra straipsnių apie gydytojų šeimą. Bibliotekai dovanojo savo išleistas knygas „Ilgo gyvenimo paslaptys“ ir „Gamtos vaistinė“ su dedikacijomis Obelių skaitytojams.

Teksto autorė Violeta Pupelienė

Obelių bibliotekoje du garsūs gydytojai skaitys paskaitą

Lapkričio 19 d. 14 val. Obelių miesto bibliotekoje gydytoja akupunktūrininkė, Rytų medicinos žinovė Danguolė Vasiliauskienė ir gydytojas fitoterapeutas doc. Juozas Vasiliauskas skaitys paskaitą apie sveiką gyvenimo būdą, augalų gydomąsias savybes, kovą su ligomis.
12-zolininko-linkejimu-ir-1000-patarimu_1juozas-vasiliauskas-gamtos-vaistine-3413-1

 

Garsus pro­vi­zo­rius ir ho­me­o­pa­tų aso­cia­ci­jos gar­bės na­rys sa­vo min­tis apie gy­do­mą­sias au­ga­lų sa­vy­bes, jų tai­ky­mą iš­dės­tė vie­nuo­li­ko­je kny­gų ir pu­sšim­ty­je straips­nių.

Jis va­sa­ro­mis gim­ti­nė­je ren­ka ir džio­vi­na vaistažoles, o šal­tuo­ju me­tų lai­ku la­bai ak­ty­viai dir­ba, va­ži­nė­ja po vi­są Lie­tu­vą ir kon­sul­tuo­ja li­go­nius, skai­to pa­skai­tas, ra­šo straips­nius ir kny­gas. Jo ir žmo­nos Dan­guo­lės Va­si­liaus­kie­nės, be­ne pir­mo­sios Lie­tu­vo­je aku­punk­tū­ros spe­cia­lis­tės, mėgs­ta­mas po­sa­kis by­lo­ja, kad gy­ve­ni­mas mums duo­tas džiaug­tis. Šio džiaugs­mo ne­rei­kia pai­nio­ti su be­pro­tiš­ko­mis links­my­bė­mis. Svar­biau­sia – sai­kas visur ir no­ras nuolat ko nors siek­ti.

Me­di­kas įsi­ti­ki­nęs, kad svei­ka­tos pa­ma­tas yra virškinimas. Jei­gu skran­dis, ke­pe­nys, ka­sa ir žar­ny­nas dir­ba ge­rai, užteks ener­gi­jos, pui­kiai veiks gal­va, funk­cio­nuos krau­jo­ta­ka. Jei­gu vi­du­riai už­kie­tė­ję, ke­pe­nys pa­var­gu­sios, žar­ny­ne kau­pia­si įvai­rių tok­si­nų, nuo­di­jan­čių or­ga­niz­mą, ga­li su­trik­ti šir­dies rit­mas ir krau­jo­ta­ka, pra­si­dė­ti sąnarių ligos ir aler­gi­jos.

Spalio mėnesį skelbtos paskaitos nebuvo dėl gydytojo ligos.

Garsus provizorius penktadienį skaitys paskaitą Obelių bibliotekoje

Spalio 10 d. 14 val. Obelių miesto bibliotekoje gydytojas fitoterapeutas doc. Juozas Vasiliauskas skaitys paskaitą apie sveiką gyvenimo būdą, augalų gydomąsias savybes, kovą su ligomis. Kviečiame atvykti.

 

juozas-vasiliauskas-gamtos-vaistine-3413-1 12-zolininko-linkejimu-ir-1000-patarimu_1

 

Garsus pro­vi­zo­rius ir ho­me­o­pa­tų aso­cia­ci­jos gar­bės na­rys sa­vo min­tis apie gy­do­mą­sias au­ga­lų sa­vy­bes, jų tai­ky­mą iš­dės­tė vie­nuo­li­ko­je kny­gų ir pu­sšim­ty­je straips­nių.

Jis va­sa­ro­mis gim­ti­nė­je ren­ka ir džio­vi­na vaistažoles, o šal­tuo­ju me­tų lai­ku la­bai ak­ty­viai dir­ba, va­ži­nė­ja po vi­są Lie­tu­vą ir kon­sul­tuo­ja li­go­nius, skai­to pa­skai­tas, ra­šo straips­nius ir kny­gas. Jo ir žmo­nos Dan­guo­lės Va­si­liaus­kie­nės, be­ne pir­mo­sios Lie­tu­vo­je aku­punk­tū­ros spe­cia­lis­tės, mėgs­ta­mas po­sa­kis by­lo­ja, kad gy­ve­ni­mas mums duo­tas džiaug­tis. Šio džiaugs­mo ne­rei­kia pai­nio­ti su be­pro­tiš­ko­mis links­my­bė­mis. Svar­biau­sia – sai­kas visur ir no­ras nuolat ko nors siek­ti.

Me­di­kas įsi­ti­ki­nęs, kad svei­ka­tos pa­ma­tas yra virškinimas. Jei­gu skran­dis, ke­pe­nys, ka­sa ir žar­ny­nas dir­ba ge­rai, užteks ener­gi­jos, pui­kiai veiks gal­va, funk­cio­nuos krau­jo­ta­ka. Jei­gu vi­du­riai už­kie­tė­ję, ke­pe­nys pa­var­gu­sios, žar­ny­ne kau­pia­si įvai­rių tok­si­nų, nuo­di­jan­čių or­ga­niz­mą, ga­li su­trik­ti šir­dies rit­mas ir krau­jo­ta­ka, pra­si­dė­ti sąnarių ligos ir aler­gi­jos.