Press "Enter" to skip to content

Donatas Smalinskas: „Lietuvos žmonės padėjo obeliečiams įamžinti istorinį įvykį”

 

Kovo 30 dieną Obelių bendruomenės centras su uždarąja akcine bendrove „Žybartuva” galutinai atsiskaitė už paminklo Birželio sukilimo dalyviams statybą.

Nuoširdžiai dėkojame užsienio lietuviams, Vilniaus, Kauno, Šakių, Klaipėdos, Jonavos, Molėtų, Rokiškio rajono, Obelių, Antanašės, Aleksandravėlės ir kitų vietovių gyventojams, parėmusiems monumento statybą.

Dėkojame visų įmonių, įstaigų ir organizacijų, parėmusių paminklo atstatymą, vadovams: Lydai Lubienei, Irmantui Kubiliui, Jonui Valenčiui, Linui Piliponiui, Eimantui Baravykui, Jonui Smalinskui, Rimgaudui Kilui, Kęstučiui Vanagui, Algirdui Kazinavičiui, Mindaugui Matiukui, Algirdui Rudnickui, Vaclovui Cibulskiui, Rimantui Bernackui, Juozui Simučiui, Jonui Žukauskui, Daliai Abarienei, Algiui Naručiui, Raimondui Tarvydžiui, Dijanai Meškauskienei, Leonardui Šablinskui, Jonui Žukauskui, Antanui Plieskiui, Jūratei Čypienei, Ritei Gernienei, Ruslanui Paškevičiui, Algirdui Seibučiui, Virmantui Puidokui, Algimantui Šiukštai, Vladimirui Župinui, Jonui Žemaičiui, Henrikui Asauskui.

Dėkojame visiems geros valios žmonėms, supratusiems, kad tik bendromis pastangomis galima pasiekti tikslą, ir paaukojusiems paminklo statybai.

Dėkojame Rokiškio rajono savivaldybės merams Almantui Blažiui, Vidmantui Kanopai, Vytautui Viliui, Seimo nariui Vytautui Sauliui, vicemerui Egidijui Vilimui, mero patarėjui Albinui Urbonui, skyriaus vedėjams Petrui Blaževičiui, Ramūnui Godeliauskui, Redai Dūdienei, paveldosaugininkei Audronei Gavėnienei, Rokiškio krašto muziejaus direktorei Nijolei Šniokienei, muziejininkui Valiui Kazlauskui, Obelių seniūnui Eugenijui Narkūnui, pavaduotojai Aldonai Žėkienei, klebonui Laimonui Nedveckui, muziejaus vadovui Andriui Dručkui, dr. Elenai Kazlauskaitei, gimnazijos direktoriui Jonui Bulovui, kultūros centro vadovei Violetai Kazlauskienei, bibliotekos vedėjai Gražinai Deksnienei, fotografui ir dailininkui Rimvydui Pupeliui, Rokiškio jaunųjų šaulių vadui Algiui Veikšniui, Obelių gimnazijos jaunųjų šaulių vadovei Jolantai Paukštienei, savanorių karių kapų priežiūros bendrijos vadovei Rimantei Irenai Norvaišienei.

Tariame nuoširdų ačiū už dalykines konsultacijas Gražinai Drėmaitei, Dianai Varnaitei, Algimantui Degučiui, Irenai Seliukaitei, Kęstučiui Norkūnui, Leonui Žukliui, Gediminui Žukliui, Jolantai Gegelevičiūtei.

Dėkojame renginių lektoriams dr. Arūnui Bubniui, Gintarui Dručkui, Jonui Algirdui Antanaičiui, kraštotyrininkui Venantui Mačiekui, poezijos skaitovui Juozui Šalkauskui, Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui, koncertavusioms obelietėms Lilijai Buidovaitei, Dainorai Vaičėnaitei, Viktorijai Vaičėnaitei, Simonai Kelečiūtei, dainavimo studijai „Obuoliukai” ir vadovei Daivai Kundelienei, dainų atlikėjui Egidijui Kundrotui.

Labai ačiū apie paminklo statybos reikalus nuolat rašiusio laikraščio „Gimtasis Rokiškis” vyriausiajai redaktorei Svetai Vitkienei ir korespondentei Linai Dūdaitei, interneto portalo „Tema” vadovei Ritai Briedienei ir korespondentei Emilijai Briedytei, portalo „Delfi” vadovei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei, savaitraščio „Lietuvos žinios” vyriausiajam redaktoriui Ramūnui Terleckui ir žurnalistei Daivai Baronienei, portalo „Bernardinai.lt” žurnalistui Gediminui Kajėnui.

Dėkojame už daugybę idėjų ir ypatingas pastangas padėti Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” klubo pirmininkui Algiui Naručiui.

Dėkojame uždarosios akcinės bendrovės „Žybartuva” direktoriui Andžejui Orlovskiui ir darbuotojams už didelį paminklo statybos rėmimą ir profesionalų darbą, dėkui skulptoriui Juozui Genevičiui ir kalviui Rolandui Kriaučiūnui.

Dėkojame leidinio apie paminklą straipsnių autoriams dr. Arūnui Bubniui, Andriui Dručkui, dr. Alfredui Rukšėnui, Aloyzui Petrašiūnui, Linai Dūdaitei.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus įgulos karininkų ramovės vadovui Gaudentui Aukštikalniui už paminklo atidengimo iškilmių scenarijų ir gražų visų renginių vedimą,  Rimvydui Pupeliui – už surengtą fotografijų parodą ir įvykių įamžinimą, Obelių krašto žmonėms  – už aukas ir moralinį palaikymą.

 

Dėkojame visiems, kurių šiame tekste nepaminėjome.

 

Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas

Statybos darbų iniciatorius Donatas Smalinskas

 

 

Plačiau apie Birželio sukilėliams pastatytą paminklą skaitykite specialioje svetainėje:

http://www.obeliupaminklas.lt/remejai-ir-aukotojai

 

 

 

 


 

One Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *